Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią wykładu dr. Piotra Marciszuka, a następnie wyjaśnij, jak rozumiesz twierdzenie Nietzschego, że świat jest nieodłączny od jego rozumienia.

R1QDWkq29k3EM
(Uzupełnij).
R3Ll5nfRaKB6l
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem "O hermeneutyce".
R1X0rJzyRqVSd
Ćwiczenie 1
Uzupełnij tekst w ten sposób, by przedstawiał przełom w filozofii, którego dokonał Heidegger. Heidegger przeformułował koncepcję (tu wybierz) 1. ontologicznej, 2. rozumieniem, 3. osoba, 4. egzystencjalnej, 5. Menschen, 6. psychologicznej, 7. metafizyki, 8. podręcznością, 9. poznawczej, 10. zwyczajną codziennością, 11. warunki, 12. człowiek, 13. żywych organizmów, 14. odbiciem, 15. podmiotu, 16. przedmiot transcendentny, 17. przedmiot, 18. ontologii, 19. Dasein, 20. bycie. Przede wszystkim chciał zmienić (tu wybierz) 1. ontologicznej, 2. rozumieniem, 3. osoba, 4. egzystencjalnej, 5. Menschen, 6. psychologicznej, 7. metafizyki, 8. podręcznością, 9. poznawczej, 10. zwyczajną codziennością, 11. warunki, 12. człowiek, 13. żywych organizmów, 14. odbiciem, 15. podmiotu, 16. przedmiot transcendentny, 17. przedmiot, 18. ontologii, 19. Dasein, 20. bycie jej badań. Uznał, że rzeczywistość (tu wybierz) 1. ontologicznej, 2. rozumieniem, 3. osoba, 4. egzystencjalnej, 5. Menschen, 6. psychologicznej, 7. metafizyki, 8. podręcznością, 9. poznawczej, 10. zwyczajną codziennością, 11. warunki, 12. człowiek, 13. żywych organizmów, 14. odbiciem, 15. podmiotu, 16. przedmiot transcendentny, 17. przedmiot, 18. ontologii, 19. Dasein, 20. bycie jest tylko czymś, co istnieje – (tu wybierz) 1. ontologicznej, 2. rozumieniem, 3. osoba, 4. egzystencjalnej, 5. Menschen, 6. psychologicznej, 7. metafizyki, 8. podręcznością, 9. poznawczej, 10. zwyczajną codziennością, 11. warunki, 12. człowiek, 13. żywych organizmów, 14. odbiciem, 15. podmiotu, 16. przedmiot transcendentny, 17. przedmiot, 18. ontologii, 19. Dasein, 20. bycie. Przedmiotem metafizyki może być tylko (tu wybierz) 1. ontologicznej, 2. rozumieniem, 3. osoba, 4. egzystencjalnej, 5. Menschen, 6. psychologicznej, 7. metafizyki, 8. podręcznością, 9. poznawczej, 10. zwyczajną codziennością, 11. warunki, 12. człowiek, 13. żywych organizmów, 14. odbiciem, 15. podmiotu, 16. przedmiot transcendentny, 17. przedmiot, 18. ontologii, 19. Dasein, 20. bycie, które rozumie swoje bycie. Takim byciem jest (tu wybierz) 1. ontologicznej, 2. rozumieniem, 3. osoba, 4. egzystencjalnej, 5. Menschen, 6. psychologicznej, 7. metafizyki, 8. podręcznością, 9. poznawczej, 10. zwyczajną codziennością, 11. warunki, 12. człowiek, 13. żywych organizmów, 14. odbiciem, 15. podmiotu, 16. przedmiot transcendentny, 17. przedmiot, 18. ontologii, 19. Dasein, 20. bycie. Innymi słowy, przedmiotem metafizyki dla Heideggera jest (tu wybierz) 1. ontologicznej, 2. rozumieniem, 3. osoba, 4. egzystencjalnej, 5. Menschen, 6. psychologicznej, 7. metafizyki, 8. podręcznością, 9. poznawczej, 10. zwyczajną codziennością, 11. warunki, 12. człowiek, 13. żywych organizmów, 14. odbiciem, 15. podmiotu, 16. przedmiot transcendentny, 17. przedmiot, 18. ontologii, 19. Dasein, 20. bycie. Sposób bycia człowieka staje się (tu wybierz) 1. ontologicznej, 2. rozumieniem, 3. osoba, 4. egzystencjalnej, 5. Menschen, 6. psychologicznej, 7. metafizyki, 8. podręcznością, 9. poznawczej, 10. zwyczajną codziennością, 11. warunki, 12. człowiek, 13. żywych organizmów, 14. odbiciem, 15. podmiotu, 16. przedmiot transcendentny, 17. przedmiot, 18. ontologii, 19. Dasein, 20. bycie jego bycia. Heidegger dokonał więc przesuniecie rozumienia z płaszczyzny (tu wybierz) 1. ontologicznej, 2. rozumieniem, 3. osoba, 4. egzystencjalnej, 5. Menschen, 6. psychologicznej, 7. metafizyki, 8. podręcznością, 9. poznawczej, 10. zwyczajną codziennością, 11. warunki, 12. człowiek, 13. żywych organizmów, 14. odbiciem, 15. podmiotu, 16. przedmiot transcendentny, 17. przedmiot, 18. ontologii, 19. Dasein, 20. bycie do sfery (tu wybierz) 1. ontologicznej, 2. rozumieniem, 3. osoba, 4. egzystencjalnej, 5. Menschen, 6. psychologicznej, 7. metafizyki, 8. podręcznością, 9. poznawczej, 10. zwyczajną codziennością, 11. warunki, 12. człowiek, 13. żywych organizmów, 14. odbiciem, 15. podmiotu, 16. przedmiot transcendentny, 17. przedmiot, 18. ontologii, 19. Dasein, 20. bycie.
Polecenie 2

Odpowiedz na pytanie, co to znaczy, że człowiek jest projektem?

RKg5azg62Mu01
(Uzupełnij).
RxNqlgFlfdzE8
Ćwiczenie 2
Zaznacz poprawne zakończenia zdań. Zdaniem Heideggera koło hermeneutyczne zawiera w sobie założenia takie, jak... Możliwe odpowiedzi: 1. założenie, że podmiot interpretuje treść lub inny podmiot., 2. interpretacja wynika ze stosunku całości do części., 3. podmiot, który chce zrozumieć, podchodzi do procesu rozumienia z pewnymi uprzedzeniami., 4. tekst kształtuje podstawową wiedzę podmiotu poprzez tworzenie interpretacji., 5. tekst wpływa na podmiot a podmioty wpływa na tekst.
Praca domowa

Napisz esej filozoficzny, w którym wyjdziesz od stwierdzenia Heideggera, że nauka nie myśli i w ten sposób zrekonstruujesz poglądy niemieckiego filozofa.

R1QDWkq29k3EM
(Uzupełnij).