Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją. Odpowiedz na pytanie, jak to się dzieje, według Heideggera, że człowiek współczesny jeszcze nie myśli o tym, co istotne, a jednocześnie o tym jednak myśli?

RbKsgTDHJydBl
(Uzupełnij).
RLRn4B5qX4L651
Prezentacja multimedialna.
Polecenie 2

Zbadaj, co twoja rodzina lub twoi znajomi mają na myśli, używając słowa „interesować się”. Czy krytyka „interesowania się” przedstawiona przez Heideggera stosuje się do nich? Odpowiedź uzasadnij.

R1Yh31XK1mTqG
(Uzupełnij).