Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

RAihprDXu9ArC
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Przemiany w Chinach po śmierci Mao.
Polecenie 2

Wyjaśnij symboliczne znaczenie fotografii Tank Mana.

R1IUb5rLrDe30
Źródło: fot. Jeff Widener, Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1ZLLXPggg9Ck
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Przedstaw przesłanki jakie wpłynęły na dysydentów w Chinach, którzy organizowali protesty domagające się demokratyzacji życia? Jaki był skutek tych działań?

Ro0hjMvFrb4Un
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Przeprowadź w klasie dyskusję na temat wpływu fotografii na wydarzenia historii współczesnej.

R1Br1xNEnyar1
(Uzupełnij).