Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

RAihprDXu9ArC
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Przemiany w Chinach po śmierci Mao.
Polecenie 2

Wyjaśnij symboliczne znaczenie fotografii Tank Mana.

R1IUb5rLrDe30
Źródło: fot. Jeff Widener, Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1ZLLXPggg9Ck
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Przedstaw przesłanki jakie wpłynęły na dysydentów w Chinach, którzy organizowali protesty domagające się demokratyzacji życia? Jaki był skutek tych działań?

Ro0hjMvFrb4Un
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Przeprowadź w klasie dyskusję na temat wpływu fotografii na wydarzenia historii współczesnej.

R1Br1xNEnyar1
(Uzupełnij).