Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z materiałem filmowym. Następnie opisz przyczyny, przebieg i skutki zmian w polskim przemyśle po 1989 roku.

R1Nl2nl6fVYFP
(Uzupełnij).
R1VHHo4RITimn1
Film dotyczy zmian w strukturze przemysłu polskiego po 1989 roku.