Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Jakie właściwości posiada ozon? Jakie ma zastosowania?

R1FcsuknLDelf1
Film nawiązujący do treści materiału - dotyczy właściwości ozonu.
Ćwiczenie 1

Zaznacz właściwości ozonu.

R10sbKI0iKZf1
Możliwe odpowiedzi: 1. niebieski gaz, 2. żółty gaz, 3. gaz o gęstości większej niż gęstość powietrza, 4. gaz o gęstości mniejszej niż gęstość powietrza, 5. bardzo reaktywny, 6. niereaktywny, 7. niepalny, 8. łatwopalny, 9. podtrzymuje proces spalania, 10. nie podtrzymuje procesu spalania, 11. dobrze rozpuszczalny w wodzie, 12. nierozpuszczalny w wodzie, 13. nietrwały termicznie, 14. trwały termicznie, 15. przeprowadzony w stan ciekly wykazuje właściwości wybuchowe, 16. silny utleniacz, 17. silny reduktor
1
Ćwiczenie 2

W zależności od miejsca występowania ozonu, można go podzielić na dwie kategorie. Wymień je i określ, który rodzaj ozonu jest szkodliwy, a który nie.

RHe1lA2fXRe53
Ozon. (Uzupełnij). (Uzupełnij). Ozon. (Uzupełnij). (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Wyjaśnij, czym jest dziura ozonowa.

RXW5VrJOhk6f0
(Uzupełnij).