Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami i odpowiedz na pytania.

R8uVbEyIX6uj5
Film opowiadający o Europie w przededniu Wiosny Ludów.
Polecenie 2

Opisz nastroje i oczekiwania społeczne, które narastały w Europie w latach 30. i 40. XIX w.

RUSu1vkneVvTZ
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wskaż przyczyny ekonomiczne, które przyspieszyły wydarzenia rewolucyjne lat 40. XIX w.

RUPUXNXMfzOw4
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RhygamrcYugFF
Film nawiązujący do treści materiału W przededniu wiosny ludów.
Polecenie 4

Wyjaśnij, dlaczego europejskie społeczeństwa były niezadowolone z panującego systemu rządów.

RmKa8WzFsqEFu
Do jakich wartości i idei odwołują się twórcy Deklaracji Rządu Tymczasowego? (Uzupełnij).
Polecenie 5

Omów, jaką rolę w wybuchu wydarzeń rewolucyjnych odegrał wzrost świadomości obywatelskiej i dążenie europejskich społeczeństw do respektowania przez rządzących swobód i praw. Dlaczego do pierwszych znaczących wystapień doszło właśnie we Francji?

R31X3MdFfeJJb
Omów, jaką rolę w hasłach głoszonych przez francuskich rewolucjonistów w 1848 r. odegrały wydarzenia związane z Polską. Oceń, czy należały one do pierwszorzędnych kwestii, czy stanowiły raczej sprawę drugorzędną? (Uzupełnij).