Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem, a następnie opisz, w jaki sposób ewoluowało zainteresowanie człowieka naturą i jej prawidłami.

R8xqSkQEM9FIK
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
R1EIkJ4Y10ClZ
Film opowiadający o przemianach w kulturze europejskiej w XVII wieku.
Polecenie 2

Porównaj kulturę baroku z kulturą renesansu.

R8xqSkQEM9FIK
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Omów, w jaki sposób dzieła powstałe w duchu kontrreformacji miały oddziaływać na odbiorców.

R8xqSkQEM9FIK
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).