Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Pogrupuj odpowiednio cechy światopoglądu charakterystyczne dla okresu renesansu lub okresu baroku.

R1A6GD3jV2jWF
Pogrupuj odpowiednio cechy światopoglądu charakterystyczne dla okresu renesansu lub okresu baroku. Światopogląd okresu renesansu Możliwe odpowiedzi: 1. przekształcenie obrazu świata skończonego, 2. wiara w moc i wartość człowieka, 3. przekonanie o wyjątkowości człowieka, 4. powrót do platonizm, 5. człowiek sam decyduje o wierze, 6. wiara w Boga i życie po śmierci, 7. zwątpienie w zdolność poznania przez człowieka, 8. człowiek zagubiony w świecie, 9. zaczątki racjonalizmu Światopogląd okresu baroku Możliwe odpowiedzi: 1. przekształcenie obrazu świata skończonego, 2. wiara w moc i wartość człowieka, 3. przekonanie o wyjątkowości człowieka, 4. powrót do platonizm, 5. człowiek sam decyduje o wierze, 6. wiara w Boga i życie po śmierci, 7. zwątpienie w zdolność poznania przez człowieka, 8. człowiek zagubiony w świecie, 9. zaczątki racjonalizmu
11
Ćwiczenie 2

Przyporządkuj do renesansu i baroku po dwie sentencje wypowiedziane przez ówcześnie żyjących, które oddają charakter tych epok. Zaznacz właściwą komórkę tabeli.

R1LhNKtCLuKxX
Łączenie par. Do podanych epok przyporządkuj po dwie sentencje wypowiedziane przez ówcześnie żyjących, które oddają charakter tych epok. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą epokę.. Kto życia nie ceni, nie wart go. Możliwe odpowiedzi: Renesans, Barok. Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Możliwe odpowiedzi: Renesans, Barok. Życie, gdyby miało być smutne, niewarte by było nawet nazwy życia. Możliwe odpowiedzi: Renesans, Barok. Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzcina myślącą. Możliwe odpowiedzi: Renesans, Barok
21
Ćwiczenie 3

Do podanych w tabeli epok przyporządkuj po trzech ich przedstawicieli. Zaznacz właściwą komórkę tabeli.

R1bnBHfA333EW
Łączenie par. Do podanych w tabeli epok przyporządkuj po trzech ich przedstawicieli. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą epokę.. Giovanni Lorenzo Bernini. Możliwe odpowiedzi: Renesans, Barok. Peter Paul Rubens. Możliwe odpowiedzi: Renesans, Barok. Donato Bramante. Możliwe odpowiedzi: Renesans, Barok. Rafael Santi. Możliwe odpowiedzi: Renesans, Barok. Tycjan. Możliwe odpowiedzi: Renesans, Barok. Rembrandt van Rijn. Możliwe odpowiedzi: Renesans, Barok
21
Ćwiczenie 4

Wskaż, które z podanych stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe.

RdVRbZbllLj0H
Łączenie par. Zaznacz, które z podanych stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe.. Do osiągnięć naukowych epoki renesansu należy teoria heliocentryzmu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W okresie baroku została wynaleziona metoda naukowo-eksperymentalna.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przejście od kultury renesansu do kultury baroku miało charakter rewolucyjny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ośrodkami kultury w epoce renesansu były miasta, w tym Rzym, Wenecja, Mediolan.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Centrami kultury w epoce baroku były dwory monarsze, w tym Ludwika III, Ludwika XVI, Stuartów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z ilustracjami i wykonaj polecenie.

RKjEBqPIBdqIT
Źródło 1. Rzeźba renesansowa.
Źródło: Michał Anioł, Mojżesz, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R19jyZc9SScx9
Źródło 2. Rzeźba barokowa.
Źródło: Giovanni Lorenzo Bernini, Pluton i Prozerpina, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1GfH8AEd3RIp
Uzupełnij tabelę. Wskaż widoczne w źródłach różnice między rzeźbą renesansową a rzeźbą barokową. Rzeźba renesansowa (źródło A) Możliwe odpowiedzi: 1. postacie dynamiczne, 2. zobrazowany świat wewnętrzny postaci, 3. harmonia, 4. teatralność rzeźby, 5. postać statyczna, 6. pokazanie emocji postaci, 7. perfekcyjny realizm, 8. klasyczna zasada proporcji Rzeźba barokowa (źródło B) Możliwe odpowiedzi: 1. postacie dynamiczne, 2. zobrazowany świat wewnętrzny postaci, 3. harmonia, 4. teatralność rzeźby, 5. postać statyczna, 6. pokazanie emocji postaci, 7. perfekcyjny realizm, 8. klasyczna zasada proporcji
RPC7CPPWMtsnF
Wybierz cztery charakterystyczne cechy Możliwe odpowiedzi: 1. Zastosowanie światłocienia, zastosowanie perspektywy, tematyka religijna, postać wyrażająca emocje, kontrast między światłem a cieniem.
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z obrazami i wykonaj polecenia.

Zapoznaj się z opisem obrazów i wykonaj polecenia.

RQ8eyXgTCjbCy
Źródło 1.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Rx5uhGq7bRMj1
Źródło 2.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RTrrsuuTA8Yft
Rozstrzygnij, czy reprezentatywna dla architektury baroku jest budowla zaprezentowana w źródle 1. czy w źródle 2. Możliwe odpowiedzi: 1. Źródło 1, 2. Źródło 2
R107swCTJhv2B
Uzasadnij swoją odpowiedź, wskazując na dwie charakterystyczne cechy malarstwa barokowego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się ze zdjęciami i wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z opisem z zdjęć i wykonaj polecenie.

RTfmsdCIQXXtf
Źródło 1.
Źródło: Panairjdde, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 1.0.
RbEymGy3lxs1L
Źródło 2.
Źródło: GDelhey, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Rbj7D3QfEaPeO
Rozstrzygnij, czy reprezentatywna dla architektury baroku jest budowla zaprezentowana w źródle 1. czy w źródle 2. Możliwe odpowiedzi: 1. Źródło 1, 2. Źródło 2
RPLR6aMBPD8nL
Uzasadnij swoją odpowiedź, porównując dwa widoczne w źródłach elementy. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

Pieśń II:

Serce roście patrząc na te czasy!

Mało przed tym gołe były lasy,

Śnieg na ziemi wysszej łokcia leżał.

A po rzekach wóz nacięższy zbieżał.

Teraz drzewa liście na sie wzięły,

Polne łąki pięknie zakwitnęły;

Lody zeszły, a po czystej wodzie

Idą statki i ciosane łodzie.

c Źródło: Jan Kochanowski, Pieśni, Księgi pierwsze, Pieśń II, dostępny online: wolnelektury.pl.
R9hksppgL0DDE
Rozstrzygnij, czy utwór zawiera cechy charakterystyczne dla literatury renesansu czy baroku. Możliwe odpowiedzi: 1. renesansu, 2. baroku
Rxevp2zqgSALI
Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).