Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Polecenie 1

Jaki jest wpływ kolonializmu na współczesne zróżnicowanie rasowe (odmianowe), językowe i religijne krajów dawniej skolonizowanych?

R1efW24M46eMC
(Uzupełnij).
1
Polecenie 2

Na czym polega związek między kolonializmem i jego rozpadem a występowaniem konfliktów zbrojnych w krajach dawniej skolonizowanych?

R1O49sjF5QwB7
(Uzupełnij).
1
Polecenie 3

Wymień dwie przyczyny migracji ludności z krajów dawniej skolonizowanych do ich byłych metropolii?

RSDTLdp4m5Gz2
(Uzupełnij).
1
Polecenie 4

Jaki jest główny skutek migracji ludności z krajów dawniej skolonizowanych dla ich byłych metropolii? Podpowiedź: skutek ten ma dotyczyć byłych metropolii, np. Francji.

R1dl8d8UqrYqo
(Uzupełnij).
1
Polecenie 5

Na czym polega związek między kolonializmem a współczesnymi dysproporcjami w rozwoju państw na świecie?

RpUC3JKoNtL5J
(Uzupełnij).
RRngoJnmQhQBX1