Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Przeanalizuj poniższy wykres i uzupełnij zdania.

Rl1it5jgtLBcX
Struktura ludnościowa Dominiki według pochodzenia etnicznego
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1C4TO0OROCQA
Przeanalizuj poniższy wykres i uzupełnij zdania. W czasach 1. niewolnictwo, 2. rdzenna, 3. Europejczyków, 4. najwyższy, 5. kolonialnych, 6. eksterminacji, 7. chorób, 8. afrykańskiego, 9. tubylczej, 10. Afrykańczyków rozwijało się na wyspie Dominika 1. niewolnictwo, 2. rdzenna, 3. Europejczyków, 4. najwyższy, 5. kolonialnych, 6. eksterminacji, 7. chorób, 8. afrykańskiego, 9. tubylczej, 10. Afrykańczyków, w ramach którego przymusowo ściągano 1. niewolnictwo, 2. rdzenna, 3. Europejczyków, 4. najwyższy, 5. kolonialnych, 6. eksterminacji, 7. chorób, 8. afrykańskiego, 9. tubylczej, 10. Afrykańczyków do pracy na plantacjach trzciny cukrowej, bananowców i kakaowców. Skutkiem tego jest 1. niewolnictwo, 2. rdzenna, 3. Europejczyków, 4. najwyższy, 5. kolonialnych, 6. eksterminacji, 7. chorób, 8. afrykańskiego, 9. tubylczej, 10. Afrykańczyków odsetek ludności pochodzenia 1. niewolnictwo, 2. rdzenna, 3. Europejczyków, 4. najwyższy, 5. kolonialnych, 6. eksterminacji, 7. chorób, 8. afrykańskiego, 9. tubylczej, 10. Afrykańczyków w strukturze ludnościowej Dominiki.
Na początku okresu kolonialnego doszło do 1. niewolnictwo, 2. rdzenna, 3. Europejczyków, 4. najwyższy, 5. kolonialnych, 6. eksterminacji, 7. chorób, 8. afrykańskiego, 9. tubylczej, 10. Afrykańczyków ludności 1. niewolnictwo, 2. rdzenna, 3. Europejczyków, 4. najwyższy, 5. kolonialnych, 6. eksterminacji, 7. chorób, 8. afrykańskiego, 9. tubylczej, 10. Afrykańczyków wyspy Dominika (Karaibów). Większość z nich zginęła w czasie walk z kolonizatorami oraz na skutek 1. niewolnictwo, 2. rdzenna, 3. Europejczyków, 4. najwyższy, 5. kolonialnych, 6. eksterminacji, 7. chorób, 8. afrykańskiego, 9. tubylczej, 10. Afrykańczyków zawleczonych przez 1. niewolnictwo, 2. rdzenna, 3. Europejczyków, 4. najwyższy, 5. kolonialnych, 6. eksterminacji, 7. chorób, 8. afrykańskiego, 9. tubylczej, 10. Afrykańczyków. W efekcie ludność 1. niewolnictwo, 2. rdzenna, 3. Europejczyków, 4. najwyższy, 5. kolonialnych, 6. eksterminacji, 7. chorób, 8. afrykańskiego, 9. tubylczej, 10. Afrykańczyków stanowi niewielki procent społeczeństwa Dominiki.
1
Ćwiczenie 2

Poniższa mapa przedstawia państwa afrykańskie, które w 2018 roku otrzymywały Oficjalną Pomoc Rozwojową (ODA) od Francji.  Strategia polityczno‑gospodarcza stosowana przez Francję, której narzędziem – zdaniem krytyków – jest ODA to

RTbPHDBUBFXcY
Państwa afrykańskie otrzymujące Oficjalną Pomoc Rozwojową od Francji w 2018 r.
RwPIvgjJrkq7t
Możliwe odpowiedzi: 1. neokolonializm., 2. kolonializm., 3. postkolonializm.
1
Ćwiczenie 3

Przeczytaj poniższy tekst i oceń poprawność zdań.

1

Pozarządowa organizacja Swedwatch przyjrzała się działalności szwedzkich firm w bogatej w surowce Zambii. I tak Atlas Copco, producent sprzętu dla przemysłu wydobywczego, zarejestrowała w Holandii spółkę Atlas Copco International BV, a ta jako inwestor – Atlas Copco Zambia Ltd. Dzięki temu zabiegowi – i holendersko‑zambijskiej umowie DTA – firma, której roczne obroty w Zambii wynoszą 114 mln dol., zamiast 35 proc. podatku zapłaciła 5 proc. Inna szwedzka firma Sandvik – nawet mniej niż 1 proc. Obie spółki Atlas Copco International i Sandvik Finance nie mają w Holandii swojego biura i nie zatrudniają ani jednego pracownika.

Wiceprezydent Zambii Guy Scott szacuje, że wskutek unikania podatków przez firmy jego kraj traci 2 mld dol. rocznie, czyli więcej, niż wynoszą łączne wydatki na służbę zdrowia i edukację. – Mówimy o ogromnych sumach. Mówimy o kobietach w ciąży, które nie mają przez to opieki prenatalnej, mówimy o ludziach, którzy nie mają szansy na edukację ponad szkołę podstawową – wyjaśniał niedawno, po tym jak rząd uchwalił nowe prawo utrudniające wyprowadzanie zysków przed opodatkowaniem.

Indeks górny Źródło: B. Niedziński, Podatkowy neokolonializm, czyli jak Zachód wyprowadza miliardy z krajów rozwijających się, Forsal.pl, 2013, Dostępny w internecie: Forsal.pl Indeks górny koniec

RIhCfl6rSWzLc
Łączenie par. . Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA) – to akt prawny, zawierany między dwoma państwami, którego treść stanowią regulacje ułatwiające ustalenie właściwiej rezydencji podatkowej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Umowę DTA między Zambią a Holandią można traktować jako przejaw imperializmu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. . Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. . Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. . Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4

Na podstawie poniższych cytatów sformułuj dwa skutki kolonializmu.

1

Powiedziałbym, że kolonializm jest wspaniałą rzeczą. Rozpowszechnił cywilizację w Afryce. Przed nim oni nie znali pisma, koła w naszym rozumieniu, nie mieli szkół, szpitali ani nawet normalnego ubrania.

Indeks górny Źródło: Ian Smith – urodzony w Afryce potomek brytyjskich kolonizatorów, pierwszy premier brytyjskiej Rodezji (obecnie Zimbabwe), zwolennik „supremacji białych” i jeden z czołowych ideologów rasistowskich Indeks górny koniec

1

Przez pierwszą połowę dwudziestego wieku wiele administracji kolonialnych umyślnie utrzymywało wśród rdzennych Afrykanów niski poziom edukacji i blokowało ich dostęp do specjalistycznych zajęć, żeby zapobiec zdobyciu przez nich kompetencji większych niż niezbędne i zapewnić, że nowi zarządcy państwa nie będą w stanie rządzić samodzielnie. To pomagało utrzymywać zależność Afryki.

Szybkie wycofanie się kolonialnej administracji pozostawiło świeżo niepodległe państwa ze stosunkowo małą liczbą ludności miejscowej wykwalifikowanej do zarządzania odziedziczoną kolonialną biurokracją lub fachowców, którzy mogliby zapewniać usługi medyczne, prowadzić biznes, szkoły i inne instytucje.

Indeks górny Źródło: Wangari Maathai (ur. 1940) – kenijska działaczka ekologiczna i społeczna, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Indeks górny koniec

R1a4sDifxtOBn
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Na podstawie poniższego tekstu podaj jeden pozytywny i jeden negatywny skutek brytyjskiego kolonializmu dla gospodarki Ugandy. Następnie oceń, jaki wpływ ma ten negatywny skutek na wieloetniczne społeczeństwo tego afrykańskiego państwa.

1

W czasie kolonializmu brytyjskiego, między 1911 a 1962 rokiem, Brytyjczycy w południowej Ugandzie wprowadzili uprawy i przemysł budowlany, podczas gdy północna część Ugandy stała się „zbiornikiem taniej siły roboczej do zatrudnienia na południu”. W okresie kolonialnym brytyjczycy rekrutowali północnych Ugandyjczyków do służby wojskowej (…).

Kiedy Uganda uzyskała niepodległość w 1962 r., gospodarka w południowej części Ugandy była silniejsza niż na północy. Mieszkańcy północy zwykle służyli w wojsku, migrowali do pracy w przemyśle na południu lub zajmowali się hodowlą bydła.

Indeks górny Źródło: E.H. Fouberg, W.G. Moseley, Understanding World Regional Geography, Wiley, Hoboken 2015. Indeks górny koniec

RjlVLx3PHZ6og
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Największy kontyngent francuski poza Francją znajduje się w afrykańskim Dżibuti, a więc w jej dawnej kolonii. Przedstaw dwa argumenty i wyjaśnij, dlaczego Francja zdecydowała się rozmieścić wojska akurat w tym kraju. Odwołaj się do poniższej mapy.

RG09w4YV7l2Dr
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.
RHvu4mHiGuWEW
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Przedstaw dwa negatywne skutki francuskiego kolonializmu i jego rozpadu na środowisko przyrodnicze Algierii.

R1EJVDjIk2z1j
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Dekolonizacja przebiegała w niektórych obszarach gwałtownie, zwłaszcza w Algierii, gdzie doszło do wojny o niepodległość (lata 1954‑62). W jej wyniku setki tysięcy osób wyemigrowały do Francji – społeczność Pied‑Noir i harki. Określ, z jakim głównym problem borykały się obie te grupy we Francji oraz która z nich znalazła się w gorszym położeniu. Odpowiedź uzasadnij.

R1LHmnRWEZMjt
(Uzupełnij).