Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami i wykonaj kolejne polecenia.

R1YiE80KZfNko
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem „Wojna na górze” i rozpad obozu solidarnościowego — część 1.
Polecenie 2

Wyjaśnij, o jaką przyszłość i wizję Polski spierali się przedstawiciele obozu solidarnościowego.

R1OGXySAnt4Jy
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Opisz, jaką rolę w „wojnie na górze” odegrały prosolidarnościowe media.

RaOHzo5pDPxC8
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RG2UBdSHDZr8B
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem „Wojna na górze” i rozpad obozu solidarnościowego — część 2.
Polecenie 4

Wymień przyczyny rozpadu obozu solidarnościowego przywołane przez eksperta. Którą z nich uznajesz za najważniejszą? Uzasadnij odpowiedź.

R1MWhWy6djYDo
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Ułóż tezę do wysłuchanego wykładu.

Ułóż tezę do treści wykładu.

RZc3HJ5k7cuxY
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).