Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższym materiałem filmowym, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

R1RIW2ltkGrer
Nagranie filmowe dotyczące romanizacji oraz urbanizacji prowincji.
Polecenie 2

Opisz związki urbanizacji i romanizacji z armią rzymską.

R1EAGVcIAfURn
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Czy faktycznie zjawisko romanizacji można zestawiać ze zjawiskiem globalizacji? W jakim kontekście byłoby to uprawnione? Uzasadnij swoje stanowisko.

RhDipoT3VTgYe
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).