Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami, a następnie wykonaj polecenia.

R1PqTduO3EHDP
Film opowiadający o genezie i początkach reformacji.
Polecenie 2

Wymień przyczyny reformacji.

RidLywt25qDPK
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Scharakteryzuj papieża Juliusza II. Co zarzucali mu współcześni? Określ, czy były to zarzuty, które można było postawić większości kleru.

RMaWeB0ZGlWcu
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
R1YAclt9wIeKc
Film opowiadający o wystąpieniu Marcina Lutra.
Polecenie 4

Wyjaśnij, jaki był cel ogłoszenia przez Marcina Lutra jego tez. Co przyczyniło się do ich ogromnej popularności?

RidLywt25qDPK
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Opisz, jak Kościół katolicki zareagował na wystąpienie Marcina Lutra.

RMaWeB0ZGlWcu
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).