Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1RePDPuzfyLh
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Poeci wyklęci.
Polecenie 1

Wysłuchaj wykładu i wymień powody, dla których Charles'a Baudelaire'aArthura Rimbauda nazwano poetami wyklętymi.

Zapoznaj się z wykładem i wymień powody, dla których Charles'a Baudelaire'a i Arthura Rimbauda nazwano poetami wyklętymi.

R1Fjlx7mrzJI5
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Dlaczego motyw buntu obecny w twórczości danego poety nie uprawnia jeszcze do nazwania go poetą wyklętym? Sformułuj odpowiedź pisemną.

R1Fjlx7mrzJI5
(Uzupełnij).