Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i opisz, w jaki sposób przyroda jest przedstawiana w utworach antycznych: Iliadzie Homera i greckiej tragedii.

R18IVW1qK9MwI
(Uzupełnij).
R7Z0d6gkIIutF
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Przyroda jako bohater sztuki renesansu.
Polecenie 2

Na podstawie filmu scharakteryzuj krótko obraz natury, jaki wyłania się z twórczości Jana Kochanowskiego.

R18IVW1qK9MwI
(Uzupełnij).