Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem oraz wykonaj polecenia.

a) Wymień sposoby uprawiania ziemi przedstawione w filmie, zaczynając od najstarszego.

RZd6mloubAnP6
(Uzupełnij).

b) Wymień najważniejsze wydarzenia historyczne wpływające na rolnictwo w Polsce.

RKATb2vLmPDg4
(Uzupełnij).
RjByvEKxaVMCn
Film nawiązujący do treści materiału - dotyczy rozwoju rolnictwa w Polsce.