Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem oraz wykonaj polecenia.

a) Wymień sposoby uprawiania ziemi przedstawione w filmie, zaczynając od najstarszego.

RZd6mloubAnP6
(Uzupełnij).

b) Wymień najważniejsze wydarzenia historyczne wpływające na rolnictwo w Polsce.

RKATb2vLmPDg4
(Uzupełnij).
RjByvEKxaVMCn
Film nawiązujący do treści materiału - dotyczy rozwoju rolnictwa w Polsce.