Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią animacji i na jej podstawie omów cechy i wyznaczniki eseju.

R1aZikKt3boDj
(Uzupełnij).
R1CmEtYHcuFJK
Film opowiada o tym, jak napisać rzetelny esej.
Polecenie 2

Po obejrzeniu animacji wybierz temat eseju i wykonaj zawarte w filmie polecenia z każdego kroku.

Po zapoznaniu się z animacją wybierz temat eseju i wykonaj zawarte w filmie polecenia z każdego kroku.

R1aZikKt3boDj
(Uzupełnij).