Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami i wykonaj polecenia.

R1XkxtNrSiHgu
Nagranie filmowe dotyczące walki o godne życie i sytuacji robotników w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku.
Polecenie 2

Wymień przyczyny złego położenia robotników w pierwszej połowie XIX wieku.

R15vRJaXsG05R
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyobraź sobie, że pracujesz w fabryce w pierwszej połowie XIX wieku i stoisz na czele ruchu robotniczego. Przygotuj mowę, która zachęci innych robotników do przystąpienia do walki o swoje prawa.

RyS4eWkfP7O8x
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RRdquai8IAQHM
Nagranie filmowe dotyczące walki o godne życie oraz socjalizmu utopijnego.
Polecenie 4

Omów poglądy socjalistów utopijnych. Wyjaśnij, dlaczego ich idee nigdy nie zostały zrealizowane.

R15vRJaXsG05R
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Wskaż te pomysły socjalistów utopijnych, które twoim zdaniem są wciąż aktualne. Odpowiedź uzasadnij.

RyS4eWkfP7O8x
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RPXOtJ4aczZ3W
Nagranie filmowe dotyczące walki o godne życie i komunizmu.
Polecenie 6

Przedstaw program Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Wyjaśnij, jaką rolę przewidzieli oni dla robotników w swojej wizji polepszenia warunków życia mas robotniczych.

R15vRJaXsG05R
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 7

Podaj przykłady masowych protestów, które wybuchły w XIX wieku. Jak myślisz, czy miały one wpływ na uregulowanie kwestii warunków pracy robotników? Odpowiedź uzasadnij.

RyS4eWkfP7O8x
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida