1
Pokaż ćwiczenia:
Rk2xmoibeTdUf1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1XLNzUzrHDzc1
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
1
Ćwiczenie 3

Przypomnij sobie treść pierwszej petycji czartystów. Zapoznaj się z definicją cenzusu wyborczego i odpowiedz na pytanie.

Cenzus wyborczy – ograniczenie powszechności prawa wyborczego polegające na przyznaniu prawa głosu w zależności np. od posiadanego majątku, wykształcenia lub od czasu zamieszkania na danym terenie.

Indeks górny Definicja na podstawie: Encyklopedia PWN Indeks górny koniec

RnlYRvgdgdQB0
Spośród wymienionych cenzusów zaznacz te, według których czartyści chcieli ustalić prawo danej osoby do głosowania. Możliwe odpowiedzi: 1. Cenzus wieku, 2. Cenzus płci, 3. Cenzus majątkowy, 4. Cenzus wykształcenia, 5. Cenzus niekaralności
R1Rp8my8Qh7mb1
Ćwiczenie 4
Prawo do głosowania dla wszystkich pełnoletnich mężczyzn. Podniesienie zarobków robotników fabrycznych. Wynagrodzenie dla członków parlamentu w czasie pełnienia przez nich funkcji. Roczna kadencja parlamentu. Skrócenie czasu pracy robotników. Ograniczenie pracy najmłodszych dzieci i kobiet.
R5yJl1T4HQbuB
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
21
Ćwiczenie 5

Na podstawie poniższej relacji stwórz plan dnia brytyjskiego robotnika z XIX w. Uzupełnij luki w tabeli odpowiednimi wyrażeniami (podanymi pod tabelą).

1
James P. Kay-Shuttleworth o warunkach pracy i życia w Manchesterze w 1832 r.

Robotnicy fabryk bawełny wstają o piątej rano, od szóstej do ósmej pracują, by wrócić na 30‑40 minut do domu na śniadanie składające się przeważnie z herbaty, kawy i pieczywa. Wracają do fabryk na trzy godziny, by o dwunastej znów wrócić do domu, tym razem na obiad. Wśród tych z najniższym uposażeniem obiad to gotowane ziemniaki, smalec, masło czy czasami kawałek mięsa. Rodzina pośpiesznie zjada, po czym wszyscy wracają do swoich zajęć. Praca w fabryce trwa średnio do siódmej wieczorem, godzinie, o której przychodzi czas na odprężenie i ostatni posiłek, zazwyczaj trochę chleba i herbata z niewielką ilością alkoholu.

c1 Źródło: James P. Kay-Shuttleworth o warunkach pracy i życia w Manchesterze w 1832 r., [w:] Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 2002, s. 136.
RGHuCfAnyzmcE
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 6

Na podstawie rozkładu dnia stworzonego w poprzednim zadaniu oceń, czy robotnicy w XIX w. mieli wystarczającą ilość czasu w ciągu dnia na odpoczynek. Uzasadnij swoje zdanie odpowiednimi argumentami.

R1AHItYweJXaL
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Na podstawie wykresu zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

RJEDB2H7eHvrh
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
* Liczba 1 oznacza zarobki na poziomie zapewniającym podstawowe utrzymanie: opłacenie czynszu, wyżywienia, ubrań, opału. Liczba większa od 1 oznacza, że wynagrodzenie było wyższe od potrzebnego do zaspokojenia podstawowych potrzeb.
Źródło: Historia Polski w liczbach, t. 3, Polska w Europie, red. C. Kuklo, J. Łukasiewicz, C. Leszczyńska, Warszawa 2014, s. 140.
R17RguZLo069y
Łączenie par. . Na podstawie wykresu można stwierdzić, że praca robotnika w Warszawie w latach 1816-1910 zawsze zapewniała zaspokojenie podstawowych potrzeb.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Począwszy od lat 1866-1870 można zauważyć duży wzrost zarobków robotników w Londynie w stosunku do kosztów utrzymania.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W latach 1871-1875 londyński robotnik zarabiał 3 razy tyle, ile było mu potrzebne na podstawowe utrzymanie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zarobki robotnika z Londynu w stosunku do kosztów utrzymania były wyższe niż zarobki robotnika z Warszawy w tym samym okresie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zarobki robotnika z Londynu w stosunku do kosztów utrzymania rosły wolniej niż zarobki robotnika z Warszawy w tym samym okresie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ćwiczenie 8
R1CHJbbRK3EG0
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wyobraź sobie, że należysz do ruchu czartystów. Zdecyduj, który ze sposobów walki o reformy poprawiające życie robotników był według ciebie bardziej efektywny: pokojowa walka z wykorzystaniem wieców, petycji i demonstracji czy strajki, niszczenie mienia i powstanie robotników. Uzasadnij swój wybór.

R1H2cBOQKODoR
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).