Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami i wykonaj dołączone do nich polecenia.

R1EMOntpUoorm
Film opowiadający o anarchii i próbach reform w czasach Augusta Trzeciego.
Polecenie 2

Przedstaw programy naprawy Rzeczypospolitej proponowane przez pisarzy politycznych i reformatorów działających w pierwszej połowie XVIII wieku. Wskaż postulaty, które są zbieżne.

R10qcx0vVF37J
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Na podstawie filmu opisz, czym jest konserwatyzm szlachecki. Posłuż się przykładami.

R1YFMk1uDRRuA
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RffnNIhshxHPv
Film opowiadający o anarchii i próbach reform w czasach Augusta Trzeciego.
Polecenie 4

Wyjaśnij, dlaczego jednym z najważniejszych postulatów wysuwanych przez reformatorów za panowania Augusta III była kwestia aukcji wojska.

REFutztOagRge
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Wskaż czynnik, który przesądził o tym, że wszystkie próby reformy Rzeczypospolitej za panowania Augusta III zakończyły się niepowodzeniem. Uzasadnij swój wybór.

RKSp8sgX3JWLZ
(Uzupełnij).