Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zapoznaj się z filmem edukacyjnym i wykonaj polecenia.

R10uxMok2vaRu1
Film nawiązujący do zróżnicowania religijnego świata.
Polecenie 1

Określ, jakie religie są typowe dla obu Ameryk.

R1CRu9ywV8Vlp
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Określ, jakie religie występują na półkuli północnej i południowej. Jakie są między nimi podobieństwa i różnice?

R1PK5HQdaGJsm
(Uzupełnij).