Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Na podstawie załączonego filmu przedstaw znaczenie gospodarki morskiej dla rozwoju kraju i regionów nadmorskich.

Stwórz analizę SWOT rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.

RosAPb7M7Erha
(Uzupełnij).
RCcfMapwdr5RD1
Film nawiązujący do treści materiału - dotyczy gospodarki morskiej Polski.