Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RTKz25u02jrWy1
Ćwiczenie 1
Przez wieki najcenniejszym bałtyckim surowcem była wyrzucana na brzeg morski kopalna żywica drzew iglastych. Surowiec ten znany był pod różnymi określeniami. Wśród poniższych nazw wskaż tę, która nie dotyczy tego surowca. Możliwe odpowiedzi: 1. Amber, 2. Bursztyn, 3. Jantar, 4. Opal
R8RFdQETmT8eO1
Ćwiczenie 2
Polska jest importerem surowców energetycznych. Część z nich transportowana jest drogą morską. Główny terminal do przeładunku ropy naftowej znajduje się w 1. Szczecin, 2. Gdynia, 3. Gdańsku, 4. Świnoujściu, skąd surowiec trafia do pobliskiej rafinerii. W 2015 roku otwarto pierwszy w Polsce terminal do przeładunku skroplonego gazu ziemnego. Gazoport zlokalizowano w 1. Szczecin, 2. Gdynia, 3. Gdańsku, 4. Świnoujściu.
Ćwiczenie 3
R8BrBPgbXhMm71
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.
RnTXC5FGBiRha
Polska eksploatuje ropę naftową na Bałtyku... Możliwe odpowiedzi: 1. na północ od Przylądka Rozewie., 2. na zachód od Przylądka Rozewie., 3. na wschód od Przylądka Rozewie.
R1qQrlZUOHTWR2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń dotyczących morskich przewozów pasażerskich i towarowych.. Największym portem promowym w Polsce jest Świnoujście.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Większość polskich statków towarowych pływa pod banderą Bahamy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Najwięcej połączeń promowych obsługiwanych jest do portów Norwegii.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Polska flota transportu towarowego składa się w większości z tankowców.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ćwiczenie 5
R1UNFA6wli6cL2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.
R4tUPnAPgj1B9
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Oceń perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce do końca XXI wieku, uwzględniając postępujące zmiany klimatyczne. Uzupełnij tabelę, wskazując, z jakimi zagrożeniami i problemami będą musiały zmierzyć się poszczególne dziedziny gospodarki morskiej.

R1Cojq6bGfXNL
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Porty morskie Szczecin oraz Świnoujście, mimo że w statystykach funkcjonują odrębnie, tworzą zespół portowy, ponieważ są ze sobą ściśle powiązane. Wyjaśnij, jakie czynniki zadecydowały o utworzeniu jednego kompleksu portowego.

R1H2J4FaHqkP3
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

W 2019 r. rozpoczęto jeden z największych projektów z zakresu gospodarki morskiej Polski – przekop przez Mierzeję Wiślaną. Inwestycja ta od początku wzbudzała spore kontrowersje. Odszukaj na mapie lokalizację planowanego przekopu i wskaż, jakie korzyści mogą płynąć z jego budowy oraz jakie zagrożenia z sobą niesie.

W 2019 r. rozpoczęto jeden z największych projektów z zakresu gospodarki morskiej Polski – przekop przez Mierzeję Wiślaną. Inwestycja ta od początku wzbudzała spore kontrowersje. Podaj, jakie korzyści mogą płynąć z jego budowy oraz jakie zagrożenia z sobą niesie.

RNalfKKzTtBza
Źródło: By Ptaqe - Own work, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86261454.
RrI3Cho9cyCy9
(Uzupełnij).