Polecenie 1

Zapoznaj się z wykładem dr Katarzyny Kasi. Z czego wynika ponadczasowość myśli Henriego Bergsona?

Zapoznaj się z wykładem doktor Katarzyny Kasi. Odpowiedz na pytanie: z czego wynika ponadczasowość myśli Henriego Bergsona?

R1FYkDzpXpzIR
(Uzupełnij).
R2dvI23V1klAw
Film mówiący o filozofii antyintelektualnej Henriego Bergsona
Polecenie 2

Na podstawie wykładu podaj różnicę pomiędzy intelektem a intuicją.

R1cfcUv0vqAP6
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1

Które aspekty filozofii Bergsona sprawiają, że jego nauka pozostaje niezwykle aktualna?

Odpowiedz na pytanie: które aspekty filozofii Bergsona sprawiają, że jego nauka pozostaje niezwykle aktualna?

R14AU7YNqoiN4
(Uzupełnij).
R6yc1P4pLRihC
Ćwiczenie 2
Dlaczego Berson próbował znieść różnicę między myśleniem potocznym a myśleniem naukowym? Zaznacz poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. Ponieważ oba próbują podporządkować rzeczywistość intelektowi, który nie jest adekwatną władzą poznawczą., 2. Ponieważ żadne z nich nie zwraca uwagi na różnice między rzeczami., 3. Ponieważ oba popełniają ten sam błąd, próbując podporządkować rzeczywistość pojęciom i prawidłom., 4. Ponieważ nie starają się znaleźć uniwersalnego systemu.
Ćwiczenie 3

Czym jest – zdaniem Bergsona – narzędzie pozarozumowe, które może nam pomóc w poznaniu rzeczywistości?

Ry9RYm4Xlva9C
zintelektualizowany instynkt – poznanie (tu wybierz) tak, nie
instynkt uświadomiony – intuicja (tu wybierz) tak, nie
nieuświadomione władze poznawcze – prekognicja (tu wybierz) tak, nie
refleksja nad naturą życia (tu wybierz) tak, nie
R2lIlq5UhYsbZ
Czym jest – zdaniem Bergsona – narzędzie pozarozumowe, które może nam pomóc w poznaniu rzeczywistości? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. zintelektualizowany instynkt – poznanie, 2. instynkt uświadomiony – intuicja, 3. nieuświadomione władze poznawcze – prekognicja, 4. refleksja nad naturą życia