Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Wymień procesy i zjawiska, które wpływały w ostatnich latach na spadek zadowolenia z życia społeczeństw w wielu regionach świata.

Rgml6Qrd0y99T
(Uzupełnij).
RDqAgKESNCrxd1
Nagranie filmowe lekcji dotyczy problemów współczesnego człowieka.