Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RDD7WoHWT5nbI1
Ćwiczenie 1
Spośród podanych państw wskaż jedno, które cechowało się w 2017 roku najwyższą wartością wskaźnika DALY w kontekście zaburzeń depresyjnych. Możliwe odpowiedzi: 1. Iran, 2. Finlandia, 3. Polska, 4. Brazylia
RZNaraedpDeVd1
Ćwiczenie 2
Uszereguj państwa europejskie według udziału osób z zaburzeniami depresyjnymi w 2016 roku (od największego do najmniejszego odsetka). Elementy do uszeregowania: 1. Ukraina, 2. Hiszpania, 3. Polska, 4. Francja, 5. Szwecja
1
Ćwiczenie 3

Na podstawie wykresu przedstawiającego odsetek zaburzeń psychicznych według płci w wybranych państwach świata w 2017 roku oceń, czy stwierdzenia w tabeli są prawdziwe czy fałszywe.

RQwpLJx6nSbJS
R9pa7p8N4d3XZ
Łączenie par. . Wyższy odsetek populacji z zaburzeniami psychicznymi występuje w krajach słabiej rozwiniętych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wyższy odsetek kobiet niż mężczyzn cierpi z powodu zaburzeń psychicznych, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dane na temat zaburzeń psychicznych są niedoszacowane, w szczególności w krajach słabiej rozwiniętych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Największe różnica między odsetkiem kobiet i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi występuje w Hiszpanii.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 3
R19OUEGqbPXXu
Wskaźnik YLD to Tu uzupełnij. Wskaźnik YLL to Tu uzupełnij. Wskaźnik DALY to Tu uzupełnij. ###
11
Ćwiczenie 4

Na podstawie poniższego wykresu sformułuj ogólną prawidłowość dotyczącą średniej oceny aktualnego etapu życia respondentów (oś Y; w skali od 0 do 10) w zależności od rocznych dochodów per capita wyrażonych w dolarach amerykańskich (oś X).

RozGgSPZ5pBDm
RyI2L8OC7tBke
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 4
Rwmg0jrp3BOqW
Spośród podanych państw afrykańskich wskaż to o największym odsetku osób cierpiących na depresję według danych z 2016 roku. Możliwe odpowiedzi: 1. Egipt, 2. Maroko, 3. Namibia, 4. Tunezja
21
Ćwiczenie 5

Na podstawie prognostycznego wykresu ze Światowego Raportu Szczęścia 2020 wykaż wpływ silnego środowiska społecznego, w skład którego wchodzą silne zaufanie społeczne oraz silne powiązania rodzinne i przyjacielskie, na ocenę zadowolenia z życia.

RTyR3mTvDp1uQ
R1ZrNImyzNID9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5
R1NaNGjdk1f6O2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RCBeLI9TqyjwM2
Ćwiczenie 6
Dopasuj główną przyczynę niskiej oceny z życia do państw z najniższym w skali świata poziomem poczucia zadowolenia (szczęścia) wykazanym w Światowym Raporcie Szczęścia 2020. Haiti Możliwe odpowiedzi: 1. długoletnia wojna domowa, 2. liczne trzęsienia ziemi i huragany, 3. bardzo wysoki odsetek osób żyjących z HIV/AIDS, 4. deregulacja rynku rolnego i bardzo niskie wydatki na służbę zdrowia Sudan Południowy Możliwe odpowiedzi: 1. długoletnia wojna domowa, 2. liczne trzęsienia ziemi i huragany, 3. bardzo wysoki odsetek osób żyjących z HIV/AIDS, 4. deregulacja rynku rolnego i bardzo niskie wydatki na służbę zdrowia Lesotho Możliwe odpowiedzi: 1. długoletnia wojna domowa, 2. liczne trzęsienia ziemi i huragany, 3. bardzo wysoki odsetek osób żyjących z HIV/AIDS, 4. deregulacja rynku rolnego i bardzo niskie wydatki na służbę zdrowia Indie Możliwe odpowiedzi: 1. długoletnia wojna domowa, 2. liczne trzęsienia ziemi i huragany, 3. bardzo wysoki odsetek osób żyjących z HIV/AIDS, 4. deregulacja rynku rolnego i bardzo niskie wydatki na służbę zdrowia
RX5SQhP1P6CGI2
Ćwiczenie 7
Na podstawie tego artykułu https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33209808/ uszereguj uwarunkowania poziomu szczęścia pod względem stopnia ich ważności (od najważniejszego do najmniej ważnego). Elementy do uszeregowania: 1. Więzi rodzinne, 2. Wolność, 3. Zaufanie do społeczeństwa i instytucji, 4. Zamożność społeczeństwa (PKB per capita), 5. Średnia oczekiwana długość życia w zdrowiu
31
Ćwiczenie 8

Karoshi to japońska „śmierć z przepracowania”. Pracoholizm prowadzi tam do ataków serca, udarów, śmierci głodowej, a nawet samobójstw. Według Narodowej Rady Obrony Ofiar Karoshi, szacunkowa liczba Japończyków, którzy przepracowują się na śmierć, wynosi 10 000 rocznie. Podaj dwa przejawy pracoholizmu w Japonii, które może prowadzić do karoshi.

R8UaW4imNZIfH
(Uzupełnij).