Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zapoznaj się z filmem edukacyjnym i wykonaj polecenia.

R1D278EGqvca0
Film dotyczący obszarów ekologicznego zagrożenia i klęski ekologicznej w Polsce.
Polecenie 1

Omów przyczyny degradacji środowiska na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

RgY3pOUVrCtQB
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wyjaśnij, jakie działania należy podejmować, aby minimalizować zagrożenia ekologiczne.

R2RwMYoBa3iHl
(Uzupełnij).