Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1HebQV7acBm41
Ćwiczenie 1
Do obszarów ekologicznego zagrożenia w Polsce wg stanu na 1983 rok należały miasta: Możliwe odpowiedzi: 1. Warszawa, Wrocław, Wałbrzych., 2. Legnica, Płock, Puławy., 3. Bełchatów, Bydgoszcz, Białystok., 4. Rybnik, Rzeszów, Racibórz.
R8HAhVmfZ9hV31
Ćwiczenie 2
Regionami, w których obecnie istnieje duże ryzyko wystąpienia klęski ekologicznej wywołanej przez czynniki antropogeniczne są: Możliwe odpowiedzi: 1. Podlasie, 2. Lubelszczyzna, 3. Podkarpacie, 4. Dolny Śląsk
RaUxU72MNF94y1
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj zdarzenia, które wystąpiły lub mogą wystąpić w Polsce, do zagrożeń naturalnych lub antropogenicznych. Naturalne Możliwe odpowiedzi: 1. powódź tysiąclecia, 2. lawina w Białym Jarze w Karkonoszach, 3. powódź dolnego odcinka Wisły (destrukcja tamy we Włocławku), 4. kwaśne opady nad dużymi ośrodkami osadniczymi, 5. smog w Krakowie, 6. powstanie leja depresyjnego, 7. susza hydrologiczna 2015–2016, 8. trąba powietrzna z 1931 roku Antropogeniczne Możliwe odpowiedzi: 1. powódź tysiąclecia, 2. lawina w Białym Jarze w Karkonoszach, 3. powódź dolnego odcinka Wisły (destrukcja tamy we Włocławku), 4. kwaśne opady nad dużymi ośrodkami osadniczymi, 5. smog w Krakowie, 6. powstanie leja depresyjnego, 7. susza hydrologiczna 2015–2016, 8. trąba powietrzna z 1931 roku
R7XAdZ9bBdQyJ2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań.. Znaczenie terminów „klęska ekologiczna” i „klęska żywiołowa” jest tożsame.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Katastrofy ekologiczne o zasięgu lokalnym, mogą wpływać na globalny stan zanieczyszczenia Ziemi. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wycinanie lasów w Polsce może spowodować wystąpienie katastrofy ekologicznej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Najbardziej efektywnym sposobem walki z katastrofami ekologicznymi jest przeciwdziałanie ich powstawaniu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Niska emisja w miastach przy niekorzystnych warunkach pogodowych może stać się przyczyną katastrofy ekologicznej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1E5XoSHSXolk2
Ćwiczenie 5
Stan klęski ekologicznej oznacza, że wskutek antropopresji na danym terenie wystąpiły Możliwe odpowiedzi: 1. nieodwracalne zmiany wyłącznie w populacjach roślin i zwierząt zasiedlających teren, 2. trwałe przekształcenia cech ożywionych i nieożywionych komponentów środowiska i procesów przyrodniczych, 3. trwałe zmiany struktury łańcuchów pokarmowych, 4. czasowe, odwracalne zmiany procesów przepływu materii i energii w ekosystemach
Ćwiczenie 6
R15skcqfeEp7D21
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R8FSr0Mgd9zwq
Połącz w pary zagrożenia oraz zapobieganie. Zapotrzebowanie na energię Możliwe odpowiedzi: 1. Oszczędność energii, 2. Monitoring powietrza, normy, 3. Odnawialne źródła energii, 4. Nowe nasadzenia, 5. Technologie ograniczające emisję Produkcja energii Możliwe odpowiedzi: 1. Oszczędność energii, 2. Monitoring powietrza, normy, 3. Odnawialne źródła energii, 4. Nowe nasadzenia, 5. Technologie ograniczające emisję Emisja gazów Możliwe odpowiedzi: 1. Oszczędność energii, 2. Monitoring powietrza, normy, 3. Odnawialne źródła energii, 4. Nowe nasadzenia, 5. Technologie ograniczające emisję Duże stężenie gazów w poweitrzu Możliwe odpowiedzi: 1. Oszczędność energii, 2. Monitoring powietrza, normy, 3. Odnawialne źródła energii, 4. Nowe nasadzenia, 5. Technologie ograniczające emisję Uszkodzenia roślin wywołane kwaśnym deszczem Możliwe odpowiedzi: 1. Oszczędność energii, 2. Monitoring powietrza, normy, 3. Odnawialne źródła energii, 4. Nowe nasadzenia, 5. Technologie ograniczające emisję
RiNwL01RalWSg3
Ćwiczenie 7
Uzupełnij tekst. W ekologii katastrofa ekologiczna, zwana też 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna ekologiczną, jest definiowana jako 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna zmiana 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna i funkcji 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna bez możliwości wytworzenia się zespołów lub ogniw 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna, z powodu zachwiania 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna w tych 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna. Katastrofa ekologiczna prowadzi do 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna jakościowych i 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna zmian w 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna, bowiem zmienia się charakter przepływu 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna, energii i informacji. Wskutek tego następuje załamanie przynajmniej jednego z ogniw 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna - producentów, konsumentów lub 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna, bez których nie może istnieć ekosystem. Katastrofy ekologiczne są spowodowane 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna lub długotrwałymi, kumulującymi się w czasie zmianami warunków 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna i chemicznych siedliska, przekraczającymi granice tolerancji 1. biocenozy, 2. fizycznych, 3. materii, 4. troficznych, 5. ekosystemów, 6. nieodwracalnych, 7. kompensacyjnych, 8. nagłymi, 9. ilościowych, 10. klęską, 11. struktury, 12. destruentów, 13. równowagi, 14. ekosystemach, 15. łańcuchach pokarmowych, 16. nieodwracalna.

Tekst na podstawie Encyklopedii PWN
Źródło: Encyklopedia PWN.
31
Ćwiczenie 8

Rysunek przedstawia schematy zmian ekosystemu w warunkach długotrwałej, ciągłej antropopresji o średniej intensywności. Podaj definicje odporności i zdolności do regeneracji ekosystemu. Oceń zmiany ekosystemów w sytuacji A, B i C.

RJQhvd5BzAiDv
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R9FxEBEGIivt8
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida