Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z wykładem prof. Andrzeja Chwalby, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

R11gE16i0Acgy
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Kultura Młodej Polski. Nurty w sztuce przełomu wieków, część pierwsza.
Polecenie 2

Jaki nurt sztuki młodopolskiej rozwinął się w Zakopanem? Podaj jego nazwę i go opisz.

RxUMSunzMWt10
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wybierz jednego z artystów/artystek, który zdobył/- ła sławę za granicą w okresie modernizmu i opisz jej/jego karierę.

R1080O0Kg26ux
(Uzupełnij).
RY4oT1rtJU1Dh
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Kultura Młodej Polski. Nurty w sztuce przełomu wieków, część druga.
Polecenie 4

Wyjaśnij, dlaczego artyści młodopolscy zaczęli tworzyć sztukę użytkową.

RxUMSunzMWt10
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Jesteś kuratorem wystawy, na której będą prezentowane różne dzieła okresu Młodej Polski: fragmenty utworów literackich, rękopisy, dzieła sztuki itd. Stwórz afisz, który zachęciłby do odwiedzenia wystawy przez osoby w twoim wieku. Skup się wyłącznie na przekazie treści pisanej.

R1080O0Kg26ux
(Uzupełnij).
RvsoVVSskZJVa
Film nawiązujący do treści materiału - dotyczy kultury Młodej Polski.
Polecenie 6

Wyobraź sobie, że jesteś przedstawicielem środowiska warszawskich pozytywistów. Napisz krótką polemikę z założeniami ideowymi twórców Młodej Polski. Odwołaj się do idei wymienionych przez eksperta.

RxUMSunzMWt10
(Uzupełnij).
Polecenie 7

Wymień najważniejszych artystów młodopolskich.

R1080O0Kg26ux
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida