Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Prawo Plancka

Film samouczek prezentuje wykorzystanie Prawa Plancka do wyznaczenia natężenia promieniowania ciała doskonale czarnego o określonej temperaturze T.

Film pokazuje jakie wielkości i stałe należy wstawić w kolejne człony równania Plancka a także pomaga przejść przez rachunek jednostek.

RyIcjZrcgq0Cw
Zapoznaj się z audiodeskrypcją samouczka.
Polecenie 1

Obejrzyj film, a następnie oblicz energię emitowaną w jednostce czasu przez jednostkową powierzchnię żarówki dla fali o długości 970 nm.

Zapoznaj się z filmem, a następnie oblicz energię emitowaną w jednostce czasu przez jednostkową powierzchnię żarówki dla fali o długości 970 nm.