Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Zdolność rozdzielcza mikroskopu w kontekście zjawiska dyfrakcji

Obejrzyj film, w którym przeanalizowano możliwości obserwacji kultury bakterii o rozmiarach rzędu 12 μm za pomocą mikroskopu optycznego. Zwróć uwagę, jak wpływa na obserwowany obraz oświetlenie preparatu światłem białym.

R1V4Br4Ad8mpw
Polecenie 1

Gdybyśmy dysponowali soczewkami, które potrafią ogniskować światło nadfioletowe i podczerwone, czy można byłoby obejrzeć omawiany preparat (którego szczegóły mają rozmiary rzędu 0,1 - 0,2 μm) używając takiego promieniowania? Uzasadnij odpowiedź.

uzupełnij treść
Polecenie 2
RmG3YIdSpUu1F
Mikroskop elektronowy wykorzystuje do obrazowania wiązkę elektronów. Zgodnie z hipotezą Louisa de Broglie'a o istnieniu fal materii, poruszającym się cząstkom można przypisać falę o długości λ=hp, gdzie p oznacza pęd cząstki, a h=6,6·1034J·s - stałą Plancka. Oblicz długość fali de Broglie'a elektronów, przyspieszanych napięciem U=100V. Zastosuj klasyczną zależność pędu elektronów od napięcia przyspieszającego: > > > > gdzie m=9,1·1031kg - masa elektronu, e=1,6·1019C - ładunek elementarny.