Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1ZaypJK1i3j8
Ćwiczenie 1
Połącz początki zdań z ich zakończeniami. Jedno zakończenie zostało podane dodatkowo.

1. Zjawisko dyfrakcji powoduje
2. Soczewka w mikroskopie ma za zadanie
3. Dwa punktowe źródła światła można rozróżnić, jeśli są

A. wyostrzenie obrazu źródła światła.
B. oddalone od siebie o więcej jak długość fali światła.
C. pogorszenie zdolności rozdzielczej mikroskopu.
D. skupić światło źródła światła w jednym punkcie. Odpowiedź: 1-1. C, 2. B, 3. D, 4. A, 2-1. C, 2. B, 3. D, 4. A, 3-1. C, 2. B, 3. D, 4. A
RwgXqwMQtNj1p
Ćwiczenie 2
Określ prawdziwość zdań. Zaznacz literę P przy zdaniach prawdziwych lub F przy zdaniach fałszywych. A) Pod mikroskopem optycznym można zaobserwować pojedyncze cząsteczki wody. P/F

B) Dwóch identycznych cząsteczek umieszczonych w odległości mniejszej jak 400 nanometrów od siebie nie da się odróżnić pod mikroskopem optycznym. P/F

C) Punktowe źródło światła oglądane pod mikroskopem zawsze utworzy punktowy obraz. P/F
R1cSLVKISPwd8
Ćwiczenie 3
Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród 1-2 oraz jego poprawne uzasadnienie spośród A-B.

1. jesteśmy w stanie zauważyć każdą, nawet najmniejszą bakterię,
2. nie jesteśmy w stanie zauważyć najmniejszych bakterii,

A. są one większe od długości fal światła widzialnego.
B. są one mniejsze od najkrótszych fal światła widzialnego. Odpowiedź: Rozmiar bakterii waha się od 0,2 μm do 750 μm. Oznacza to, że pod mikroskopem optycznym 1. 1, 2. A, 3. 2, 4. B ponieważ 1. 1, 2. A, 3. 2, 4. B.
R1Tj3NWWHIlpM
Ćwiczenie 4
Wybierz prawidłowe dokończenie zdania.
Jeżeli obserwując pod mikroskopem dwie cząsteczki znajdujące się blisko siebie obserwujemy jeden niewyraźny kształt oznacza to, że: Możliwe odpowiedzi: 1. w wyniku oświetlania próbki cząsteczki połączyły się., 2. zdolność rozdzielcza mikroskopu jest zbyt słaba, aby je rozróżnić., 3. cząsteczki znajdują się jedna na drugiej.
R2xFqNgi5D0JQ
Ćwiczenie 5
Zaznacz na liście wszystkie elementy, których rozmiar jest wystarczająco duży, aby obserwować je pojedynczo pod mikroskopem optycznym. W nawiasie podane są rozmiary elementów lub ich wzajemne odległości. Możliwe odpowiedzi: 1. Wirusy z rodziny parwowirusów (18-26 nm), 2. Bakteria rodzaju Neisseria (1 μm), 3. Atom wodoru (około 0,37 Å), 4. Płatek śniegu (0,65 cm)
Rwc4YLy6IceQd
Ćwiczenie 6
Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz literę P przy zdaniach prawdziwych lub literę F przy zdaniach fałszywych. A) Zasady optyki geometrycznej są wystarczające do opisu światła w mikroskopie. P/F

B) Dwa źródła światła pod mikroskopem będą zawsze obserwowane jako oddzielne źródła. P/F

C) Cząsteczki dwutlenku węgla są za małe, aby zaobserwować je pod mikroskopem optycznym. P/F
Ćwiczenie 7

Czy zmieniając kolor światła używanego do oświetlenia próbki, można poprawić rozdzielczość mikroskopu? Odpowiedź uzasadnij.

uzupełnij treść
R7708L1bzfzZ4
Ćwiczenie 8
Wykorzystując związek między prędkością światła c, częstotliwością f oraz długością fali λ: c=λf oblicz, ile wynosi górna granica częstotliwości światła widzialnego. Przyjmij, że najmniejsza długość światła z zakresu widzialnego wynosi 380 nm. Wynik zaokrąglij do dwóch cyfr znaczących. Odpowiedź: Górna granica częstotliwości fali światła z zakresu widzialnego wynosi Tu uzupełnij · 1014 Hz.