Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Jak sądzisz, czy do utworzenia estrów niezbędne są kwasy karboksylowe? Zapoznaj się z filmem samouczkiem, a następnie wykonaj ćwiczenia sprawdzające.

R1SjcUoWc7gjD1
Film samouczek dotyczy zagadnienia powstawania estrów niebędących pochodnymi kwasów karboksylowych. Omówiona została reakcja estryfikacji, a następnie przedstawiono równania reakcji estryfikacji alkoholi monohydroksylowych z wybranymi kwasami nieorganicznymi, a następnie reakcję gliceryny z kwasem azotowym(<math aria‑label="pięć">V). Omówiono pokrótce zastosowanie nitrogliceryny, a także budowę kwasu deoksyrybonukleinowego ze wskazaniem na elementy estrów w budowie.
1
R18nmo5qOyUNy1
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R5O2oyGXpRWfL
Ćwiczenie 1
Z podanych elementów ułóż równanie reakcji, w którym można otrzymać nitrglicerynę. 1. 1,2,3-trinitropropan-1-ol, 2. woda, 3. kwas azotowy(III), 4. propan-1-ol, 5. triazotan propano-1,2,3-triolu, 6. propano-1,2,3-triol, 7. kwas azotowy(V) + 3 1. 1,2,3-trinitropropan-1-ol, 2. woda, 3. kwas azotowy(III), 4. propan-1-ol, 5. triazotan propano-1,2,3-triolu, 6. propano-1,2,3-triol, 7. kwas azotowy(V) → 1. 1,2,3-trinitropropan-1-ol, 2. woda, 3. kwas azotowy(III), 4. propan-1-ol, 5. triazotan propano-1,2,3-triolu, 6. propano-1,2,3-triol, 7. kwas azotowy(V) + 3 1. 1,2,3-trinitropropan-1-ol, 2. woda, 3. kwas azotowy(III), 4. propan-1-ol, 5. triazotan propano-1,2,3-triolu, 6. propano-1,2,3-triol, 7. kwas azotowy(V)
1
R2E5X9Z3VpZjw1
Ćwiczenie 2
Zaznacz, gdzie w nukleotydzie występuje wiązanie estrowe.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Ne4iNklHGQO
Ćwiczenie 2
Zaznacz, w którym miejscu w nukleotydzie występuje wiązanie estrowe. Możliwe odpowiedzi: 1. Pomiędzy resztą kwasu fosforowego(V), a cząsteczką cukru., 2. Pomiędzy zasadą, a cząsteczką cukru., 3. Pomiędzy resztą kwasu fosforowego(V), a zasadą.
Ćwiczenie 3

Na podstawie wzorów strukturalnych kwasów nieorganicznych, napisz wzór ogólny estru tego kwasu.

R1eejcpb1O3XZ
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RbKjZBc5Yq6u3
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1JYCvmBLisWw
Odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R1ePUQVkWPiKg
Ćwiczenie 3
Zaznacz wzór ogólny estru kwasu azotowego(V). Możliwe odpowiedzi: 1. RONO2, 2. HONO2, 3. RONO3, 4. HONO3