Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią zadania. Swoją odpowiedź zapisz w formularzu. Następnie obejrzyj film i sprawdź, czy twoje wyjaśnienie jest prawidłowe.

Na schemacie przedstawiono zarówno cykl komórkowy, w którym wyróżnia się podział jądra komórkowego – mitozę (M) wraz z towarzyszącą mu cytokinezą, jak i czas między podziałami komórki – interfazę, na którą składają się fazy: GIndeks dolny 1, S, GIndeks dolny 2. Po zakończeniu podziału większość komórek organizmu człowieka wchodzi w fazę GIndeks dolny 0. Komórki takie nie ulegają dalszym podziałom, a po różnicowaniu pełnią określone funkcje w tkankach i narządach. Jednak niewielki, stały odsetek komórek znajdujących się w fazie GIndeks dolny 0 zachowuje zdolność do podziału.

RZnwbOjQYiBwk
Na podstawie: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, red. Władysław Z. Traczyk i Andrzej Trzebski, PZWL, Warszawa 2001.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RxjZskHUndtDR
Określ, jakie znaczenie dla narządów organizmu człowieka ma fakt, że komórki fazy G0 mogą wrócić do cyklu komórkowego. (Uzupełnij).
RYwBlWWb7yh2r
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 2

W zależności od rodzaju komórki oraz gatunku organizmu cykl komórkowy ma odmienny czas trwania. Komórka potomna zaczyna nowy cykl komórkowy, co w organizmach wielokomórkowych prowadzi do zastępowania starych komórek nowymi. Niektóre komórki po osiągnięciu dojrzałości nie przystępują do podziału.

R1y7WvEBl6a5A
Wymień, jakie to komórki i gdzie występują. (Uzupełnij).
Polecenie 3
ROEtTxhxp17my
Opisz, jakie procesy zachodzą w interfazie. (Uzupełnij).