Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1ScLULiZHmzw1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RGcoH1m7wFTVK1
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 1 Do definicji przyporządkuj nazwy pojęć:
1. interfaza, 2. kinazy, 3. telofaza, 4. cykl komórkowy
cykl życiowy komórki; uporządkowany ciąg zdarzeń zachodzących w komórce; można go podzielić na dwa okresy: interfazę oraz podział komórki
1. interfaza, 2. kinazy, 3. telofaza, 4. cykl komórkowy
etap cyklu komórkowego obejmujący czas między kolejnymi podziałami komórkowymi, najdłuższe stadium cyklu komórkowego (z wyjątkiem komórek dzielących się bardzo intensywnie); interfaza jest okresem najbardziej aktywnych przemian metabolicznych
1. interfaza, 2. kinazy, 3. telofaza, 4. cykl komórkowy
grupa enzymów z klasy transferaz; katalizują reakcję przeniesienia grupy fosforanowej z wysokoenergetycznego ATP na inne związki z wytworzeniem ich pochodnych fosforanowych; reakcja ta nazywa się fosforylacją
1. interfaza, 2. kinazy, 3. telofaza, 4. cykl komórkowy
końcowa faza podziału jądra komórkowego, w której organizują się jądra potomne
Rsfnkdy6EklJ71
Ćwiczenie 2
Uporządkuj poszczególne elementy cyklu komórkowego w prawidłowej kolejności tak, aby przedstawiały losy komórki tuż po podziale komórkowym. Elementy do uszeregowania: 1. faza G2, 2. kariokineza, 3. faza G1, 4. faza S, 5. cytokineza
RXNld00zexe3d1
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1FEKrLz3nQkG2
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj fazy cyklu komórkowego do odpowiadających im opisów. Faza G1 Możliwe odpowiedzi: 1. Dochodzi do podwojenia centrioli i syntezy tubuliny., 2. Zachodzi intensywny wzrost komórki, co wiąże się z intensywną syntezą związków budulcowych (m.in. białek)., 3. Składa się z kariokinezy i cytokinezy., 4. Następuje synteza DNA oraz synteza białek histonowych., 5. Faza spoczynku. Komórka zaprzestaje aktywności podziałowej; różnicuje się, pełniąc określone funkcje. Faza S  Możliwe odpowiedzi: 1. Dochodzi do podwojenia centrioli i syntezy tubuliny., 2. Zachodzi intensywny wzrost komórki, co wiąże się z intensywną syntezą związków budulcowych (m.in. białek)., 3. Składa się z kariokinezy i cytokinezy., 4. Następuje synteza DNA oraz synteza białek histonowych., 5. Faza spoczynku. Komórka zaprzestaje aktywności podziałowej; różnicuje się, pełniąc określone funkcje. Faza G0 Możliwe odpowiedzi: 1. Dochodzi do podwojenia centrioli i syntezy tubuliny., 2. Zachodzi intensywny wzrost komórki, co wiąże się z intensywną syntezą związków budulcowych (m.in. białek)., 3. Składa się z kariokinezy i cytokinezy., 4. Następuje synteza DNA oraz synteza białek histonowych., 5. Faza spoczynku. Komórka zaprzestaje aktywności podziałowej; różnicuje się, pełniąc określone funkcje. Faza G2 Możliwe odpowiedzi: 1. Dochodzi do podwojenia centrioli i syntezy tubuliny., 2. Zachodzi intensywny wzrost komórki, co wiąże się z intensywną syntezą związków budulcowych (m.in. białek)., 3. Składa się z kariokinezy i cytokinezy., 4. Następuje synteza DNA oraz synteza białek histonowych., 5. Faza spoczynku. Komórka zaprzestaje aktywności podziałowej; różnicuje się, pełniąc określone funkcje. Faza M  Możliwe odpowiedzi: 1. Dochodzi do podwojenia centrioli i syntezy tubuliny., 2. Zachodzi intensywny wzrost komórki, co wiąże się z intensywną syntezą związków budulcowych (m.in. białek)., 3. Składa się z kariokinezy i cytokinezy., 4. Następuje synteza DNA oraz synteza białek histonowych., 5. Faza spoczynku. Komórka zaprzestaje aktywności podziałowej; różnicuje się, pełniąc określone funkcje.
R15kFjcICDdd62
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe.. Jeśli komórka wejdzie w fazę G0, to już nigdy nie wróci do cyklu komórkowego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Interfaza to czas między podziałami komórki obejmujący fazy G1, S i G2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Cytokineza komórki roślinnej różni się w przebiegu od cytokinezy komórki zwierzęcej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W wyniku replikacji DNA z jednej dwuniciowej cząsteczki DNA powstają dwie jednoniciowe cząsteczki DNA.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RWCy5VhQozi9s2
Ćwiczenie 6
Cykl komórkowy składa się z dwóch głównych etapów: interfazy, nazywanej także stadium międzypodziałowym, w której komórka rośnie i replikuje materiał genetyczny/tworzy chromosomy oraz fazy M obejmującej podział jądra komórkowego - cytokinezę/kariokinezę/kariogamię oraz podział cytoplazmy cytokinezę/kariokinezę. W przypadku komórek zwierzęcych białka cytoszkieletu układają się w kurczliwy pierścień, który zaciska się na cytoplazmie tworząc bruzdę podziałową/fragmoplast. W komórce roślinnej dochodzi do wytworzenia bruzdy podziałowej/fragmoplastu - struktura ta jest budowana przez substancje dostarczane w pęcherzykach transportowych aparatu Golgiego.
31
Ćwiczenie 7

Komórki nabłonka jelita człowieka będące w fazie GIndeks dolny 0 zawierają 2,60 × 10Indeks górny −27 g DNA jądrowego.

RjSJ2SV7ppYkw
Określ, jaką ilość DNA będą miały te komórki w fazie G2. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
Re59GsgAWwlXL
Podczas fazy G1 procesy anaboliczne w komórce wyraźnie przeważają nad procesami katabolicznymi. Oceń prawdziwość stwierdzenia. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida