Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jak opisać ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi?

Obejrzyj prezentowane rysunki i obliczenia trzech przypadków ułożenia osi obrotu, aby zrozumieć ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi.

Zapoznaj się z prezentowanymi rysunkami i obliczeniami trzech przypadków ułożenia osi obrotu, aby zrozumieć ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi.

R79WMmbGqGvc3
Zapoznaj się z treścią samouczka.
1
Polecenie 1

Dla układu Ziemia‑Księżyc (Rys.) oszacuj iloraz różnicy prędkości liniowych punktów Księżyca najbliższych i najdalszych Ziemi i prędkości liniowej środka Księżyca. Prędkości te mierzone są w układzie odniesienia środka Ziemi. Dla uproszczenia przyjmij, że Księżyc porusza się wokół Ziemi po orbicie kołowej, a okres jego obrotu własnego jest równy okresowi ruchu obiegowego (w astronomii taki ruch układu dwóch ciał nosi nazwę rotacji związanej). Zwroty występujących w tym problemie prędkości kątowych są zgodne. Okres obiegu i obrotu Księżyca wokół Ziemi wynosi , średni promień jego orbity , a promień Księżyca .

RZvnf0YxrrZA8
Rys. Ziemia (niebieska kulka) i Księżyc (szara kulka) oraz prędkości, o których mowa w treści polecenia.
uzupełnij treść
1
Polecenie 2

Oszacuj analogiczny iloraz dla układu Słońce‑Ziemia. W tym przypadku odpowiednie wielkości to , , , . Zwróć uwagę, że okresy 'T' i 'T'' różnią się. Pomiń efekty związane z nachyleniem osi Ziemi do płaszczyzny ekliptyki.

uzupełnij treść