Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R93kTl4DxBW4q1
Ćwiczenie 1
Jaka jest zależność między prędkością liniową v punktu odległego o R od osi obrotu bryły sztywnej obracającej się z prędkością kątową ω? Możliwe odpowiedzi: 1. v= ω R, 2. ω =vR, 3. v= ω R2, 4. v= ω R
2
Ćwiczenie 2
RxXUAnc4MIwGf
Na załączonym rysunku schematycznie pokazano toczące się koło. Który z zaznaczonych punktów koła porusza się z największą, co do wartości, prędkością liniową względem osi zawieszenia koła?
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R11ddU6CbFirP1
Ćwiczenie 3
Wskaż, w którym przypadku obrót bryły sztywnej nie odbywa się wokół osi przechodzącej przez jej środek masy:
Źródło: dostępny w internecie: : https://pixabay.com/pl/ [dostęp 29.03.2022 r.], domena publiczna.
RPOOAmuk8zqmq1
Ćwiczenie 4
Pogrupuj poniższe zależności i wzory w taki sposób, by odnosiły się do prawidłowej sytuacji fizycznej: Jednostajny ruch obrotowy: Możliwe odpowiedzi: 1. α(t)=α0+ω·t, 2. ω(t)=ω0+ε·t, 3. α(t)=α0+ω0·t +12·ε·t2, 4. ω=const, 5. ε=const Jednostajnie przyspieszony ruch obrotowy: Możliwe odpowiedzi: 1. α(t)=α0+ω·t, 2. ω(t)=ω0+ε·t, 3. α(t)=α0+ω0·t +12·ε·t2, 4. ω=const, 5. ε=const
2
Ćwiczenie 5
R1FmatUCwE3Up
Płyta CD ma średnicę 120 mm. W trakcie odczytu obraca się z częstotliwością około 5000 obrotów na minutę. Jaka jest prędkość liniowa punktu na obrzeżu płyty? Odpowiedź podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Odpowiedź: Tu uzupełnijm/s
2
Ćwiczenie 6
RJPQgU2ndD83U
Po drodze jedzie samochód osobowy z kołami o średnicy 40 cm i walec drogowy o średnicy walca 100 cm. Oba pojazdy poruszają się w korku, tocząc się z prędkością 5 km/h. Uzupełnij poniższe zdania: Punkty leżące na obrzeży koła samochodu mają większą/mniejszą/ taką samą prędkość liniową, jak punkty leżące na powierzchni toczącego się walca.

Tak samo/ Inaczej jest w odniesieniu do prędkości kątowej: Prędkość kątowa punktów leżących na obrzeży koła samochodu ma wartość większą/mniejszą/taką samą w porównaniu z punktami na powierzchni walca.
2
Ćwiczenie 7
R1J6zCG7yOD5M
Która z planet porusza się z większą prędkością kątową wokół Słońca, Ziemia czy Mars?

Średni promień obiegu Ziemi wokół Słońca to 149 597 887 km, a Marsa 227 936 637 km. Okres pełnego obiegu Ziemi wokół Słońca to około 365 dni ziemskich, a Marsa około 687 dni ziemskich.
Źródło: NASA, domena publiczna.
2
Ćwiczenie 8
R134gFjiONkAH
Która z planet porusza się z większą prędkością liniową wokół Słońca, Ziemia czy Mars?

Średni promień obiegu Ziemi wokół Słońca to 149 597 887 km, a Marsa 227 936 637 km. Okres pełnego obiegu Ziemi wokół Słońca to około 365 dni ziemskich, a Marsa około 687 dni ziemskich.
Źródło: NASA, domena publiczna.