Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z zasadami przygotowania bibliografii i przypisu. Następnie przygotuj zapis bibliograficzny pięciu swoich ulubionych książek, wierszy lub artykułów.

Rk6dLxVQNsEFA
Nagranie filmowe dotyczące zasad sporządzania bibliografii i przypisów.
R1SGYqiawHAPA
(Uzupełnij).