Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1Ctbui6OwGhU11
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj wymienione pozycje książkowe odpowiednio do literatury przedmiotu lub podmiotu. Literatura podmiotu Możliwe odpowiedzi: 1. Krasicki Ignacy, Dzieła wybrane, oprac. Z. Goliński, t. 1-2, Warszawa 1989., 2. Seweryn Dariusz, O wyobraźni lirycznej Mickiewicza, Warszawa 1996., 3. Antologia romantycznej poezji krajowej, oprac. M. Grabowska, M. Janion, Warszawa 1958., 4. Balcerzan Edward, Poezja filozoficzna. Bolesław Leśmian (i niewielu innych), „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” 1996, t. 3, s. 47-71., 5. Fink Ida, Odpływający ogród. Opowiadania zebrane, Warszawa 2002., 6. Kostkiewiczowa Teresa, Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia, Warszawa 2010. Literatura przedmiotu Możliwe odpowiedzi: 1. Krasicki Ignacy, Dzieła wybrane, oprac. Z. Goliński, t. 1-2, Warszawa 1989., 2. Seweryn Dariusz, O wyobraźni lirycznej Mickiewicza, Warszawa 1996., 3. Antologia romantycznej poezji krajowej, oprac. M. Grabowska, M. Janion, Warszawa 1958., 4. Balcerzan Edward, Poezja filozoficzna. Bolesław Leśmian (i niewielu innych), „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” 1996, t. 3, s. 47-71., 5. Fink Ida, Odpływający ogród. Opowiadania zebrane, Warszawa 2002., 6. Kostkiewiczowa Teresa, Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia, Warszawa 2010.
R12LC3sxbEHUD1
Ćwiczenie 2
Uporządkuj podane elementy według kolejności ich zapisu w opisie bibliograficznym. Elementy do uszeregowania: 1. tłumacz, 2. wydanie, 3. tytuł utworu, 4. wydawnictwo, 5. imię, 6. rok, 7. miejsce wydania, 8. nazwisko
R1DbGW35kskMd1
Ćwiczenie 3
Wskaż fragmenty, po których powinny zostać umieszczone przypisy. Tekst: Do baśniowych postaci zaliczyć możemy, m.in. wróżki, elfy, krasnoludki, skrzaty, koboldy, wodniki, syreny, rusałki, czarodziejów, wiedźmy, smoki, trolle. Obecność tych postaci w baśni „staje się motorem cudownych wydarzeń – pisze Stefania Wortman – a chociaż odgrywają one różne role, każda z nich wyznacza drogę prowadzącą ze świata realnego do świata fantastycznego”. W utworach baśniowych oprócz bohatera właściwego możemy odnaleźć antagonistę – przeciwnika, którego zadanie polega na zakłócaniu spokoju, spowodowaniu szkody. Takim antagonistą może być np. smok. Pojawia się także postać donatora – dostarczyciela, który wręcza głównemu bohaterowi magiczny środek ratujący go od nieszczęścia. Władimir Propp wyodrębnił i nazwał typy baśniowych postaci, oprócz wyżej wymienionych opisał jeszcze magicznego pomocnika czy fałszywego bohatera. Bezpośrednio z bohaterem i z rolą, jaką spełnia w utworze, związany jest kształt baśniowej fabuły. Światem baśni rządzi „prawo uproszczonego istnienia” , które każe eliminować elementy mało istotne. Ważne jest to, co znajduje się na pierwszym planie. Wielu badaczy starało się wyznaczyć cechy strukturalne baśni, oraz pogrupować i zebrać wątki powtarzające się w baśniach, czyli sklasyfikować fabuły tego gatunku.
1
Ćwiczenie 3
R1D4GuuZtNGtQ
Do baśniowych postaci zaliczyć możemy, m.in. wróżki, elfy, krasnoludki, skrzaty, koboldy, wodniki, syreny, rusałki, czarodziejów, wiedźmy, smoki, trolle. Obecność tych postaci w baśni "staje się motorem cudownych wydarzeń – pisze Stefania Wortman – a chociaż odgrywają one różne role, każda z nich wyznacza drogę prowadzącą ze świata realnego do świata fantastycznego". W utworach baśniowych oprócz bohatera właściwego możemy odnaleźć antagonistę – przeciwnika, którego zadanie polega na zakłócaniu spokoju, spowodowaniu szkody. Takim antagonistą może być np. smok. Pojawia się także postać donatora – dostarczyciela, który wręcza głównemu bohaterowi magiczny środek ratujący go od nieszczęścia. Władimir Propp wyodrębnił i nazwał typy baśniowych postaci, oprócz wyżej wymienionych opisał jeszcze magicznego pomocnika czy fałszywego bohatera. Bezpośrednio z bohaterem i z rolą, jaką spełnia w utworze, związany jest kształt baśniowej fabuły. Światem baśni rządzi „prawo uproszczonego istnienia” , które każe eliminować elementy mało istotne. Ważne jest to, co znajduje się na pierwszym planie. Wielu badaczy starało się wyznaczyć cechy strukturalne baśni, oraz pogrupować i zebrać wątki powtarzające się w baśniach, czyli sklasyfikować fabuły tego gatunku. (Uzupełnij).
R1dKFlOytaQHK1
Ćwiczenie 4
Uzupełnij opis bibliograficzny książki, której strony znajdują się na ilustracji 1. Mickiewicz Adam, Ballady i romanse, 1. wyd. 5, 2. Kraków 2011, 3. ., 4. Wydawnictwo Klasyka L, 1. wyd. 5, 2. Kraków 2011, 3. ., 4. Wydawnictwo Klasyka L, 1. wyd. 5, 2. Kraków 2011, 3. ., 4. Wydawnictwo Klasyka L1. wyd. 5, 2. Kraków 2011, 3. ., 4. Wydawnictwo Klasyka L
REjC3AeJH5ycS2
Ćwiczenie 5
Cytujesz w swojej pracy zaznaczony fragment bajki Ignacego Krasickiego (ilustracja 3). Uzupełnij przypis. 11. I. Krasicki, 2. Kraków 1882, 3. s. 6, Bajki i przypowieści, Drukarnia W. Korneckiego, 1. I. Krasicki, 2. Kraków 1882, 3. s. 6, 1. I. Krasicki, 2. Kraków 1882, 3. s. 6.
Rr9KBhY95Irmf21
Ćwiczenie 6
Zapis źródła internetowego w bibliografii: Sowiński Mateusz, Samotne dzikie pszczoły żyją wokół nas. Czego o nich nie wiesz?, pozyskano z:. Możliwe odpowiedzi: poprawny, błędny. Przypisy następujące po sobie i odwołujące się do tego samego źródła.
1 P. Frelik, Kultury wizualne science fiction, Universitas, Kraków 2017, s. 15.
2 Dz. cyt.
3 Dz. cyt., s. 90.. Możliwe odpowiedzi: poprawny, błędny. Artykuł w czasopiśmie (bibliografia): Wiszewski Przemysław, Niemcy o Polsce i Polakach? O różnych poziomach transferu treści kulturowych w średniowieczu, [w:] Kwartalnik Historyczny 2018, nr 3.. Możliwe odpowiedzi: poprawny, błędny. Odwołanie do myśli autora (przypis): Zob. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 50.. Możliwe odpowiedzi: poprawny, błędny
R11jzDkpChHlt3
Ćwiczenie 7
Piszesz pracę dotyczącą twórczości Brunona Schulza, w której odwołasz się do kilku opracowań. Wejdź na stronę Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, odszukaj w katalogu online poniższe pozycje i uzupełnij brakujące informacje. 1. Warszawa, 2. Schulz pod kluczem, 3. Bolecki, 4. 2016, 5. Gdańsk, 6. Wiesław, 7. Jastrzębski, 8. Gdańsk, 9. znaki Włodzimierz, Wenus z Drohobycza: (o Brunonie Schulzu), Słowo/Obraz Terytoria, 1. Warszawa, 2. Schulz pod kluczem, 3. Bolecki, 4. 2016, 5. Gdańsk, 6. Wiesław, 7. Jastrzębski, 8. Gdańsk, 9. znaki 2017.
Budzyński 1. Warszawa, 2. Schulz pod kluczem, 3. Bolecki, 4. 2016, 5. Gdańsk, 6. Wiesław, 7. Jastrzębski, 8. Gdańsk, 9. znaki, 1. Warszawa, 2. Schulz pod kluczem, 3. Bolecki, 4. 2016, 5. Gdańsk, 6. Wiesław, 7. Jastrzębski, 8. Gdańsk, 9. znaki, Świat Książki, 1. Warszawa, 2. Schulz pod kluczem, 3. Bolecki, 4. 2016, 5. Gdańsk, 6. Wiesław, 7. Jastrzębski, 8. Gdańsk, 9. znaki 2001.
1. Warszawa, 2. Schulz pod kluczem, 3. Bolecki, 4. 2016, 5. Gdańsk, 6. Wiesław, 7. Jastrzębski, 8. Gdańsk, 9. znaki Jerzy, Schulzowskie miejsca i 1. Warszawa, 2. Schulz pod kluczem, 3. Bolecki, 4. 2016, 5. Gdańsk, 6. Wiesław, 7. Jastrzębski, 8. Gdańsk, 9. znaki, Słowo/Obraz Terytoria, 1. Warszawa, 2. Schulz pod kluczem, 3. Bolecki, 4. 2016, 5. Gdańsk, 6. Wiesław, 7. Jastrzębski, 8. Gdańsk, 9. znaki 1. Warszawa, 2. Schulz pod kluczem, 3. Bolecki, 4. 2016, 5. Gdańsk, 6. Wiesław, 7. Jastrzębski, 8. Gdańsk, 9. znaki.
311
Ćwiczenie 8

Zredaguj zasady, o których należy pamiętać, sporządzając bibliografię i przypisy.

RCfJueR9rA8BZ1
Sporządź listę zasad tworzenia przypisów i bibliografii.
RWdTDpgKBq7F1
(Uzupełnij).