Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Obejrzyj poniższy film samouczek. Wykonaj polecenie znajdujące się poniżej.

ep2019.contentplus.io:R1dpek94fvEIL
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 2
ep2019.contentplus.io:RDdki1v02rOBQ
Uzupełnij zdania. Każda prosta ma nieskończenie wiele równań Tu uzupełnij. Każda prosta, która nie jest równoległa do osi igrek ma dokładnie jedno równanie Tu uzupełnij. Wektor normalny prostej to wektor do niej Tu uzupełnij. Współrzędne wektora normalnego można odczytać z równania ogólnego prostej: pierwsza współrzędna wektora normalnego jest równa Tu uzupełnij przy zmiennej iks, zaś druga jest równa Tu uzupełnij przy igrek. Jeśli współczynnik przy zmiennej iks jest równy zeru, przy czym współczynnik przy zmiennej igrek nie jest zerem, to prosta opisana przez to równanie jest Tu uzupełnij do osi igrek. Jeśli współczynnik przy zmiennej igrek jest równy zeru, przy czym współczynnik przy zmiennej iks nie jest zerem, to prosta opisana przez to równanie jest Tu uzupełnij do osi iks.