Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zasada zachowania pędu i momentu pędu w reakcjach jądrowych

Film pokazuje zastosowanie zasady zachowania pędu do obliczenia energii cząstki alfa i jądra, powstałych w wyniku rozpadu innego jądra.

Film prezentuje zastosowanie zasady zachowania pędu do obliczenia energii cząstki alfa i jądra, powstałych w wyniku rozpadu innego jądra.

Ro8qrmFvC3yU3
Zapoznaj się z audiodeskrypcją samouczka.
1
Polecenie 1

Udowodnij związek energii kinetycznej cząstki z jej pędem: EIndeks dolny kin  Indeks dolny koniec= p22m

uzupełnij treść
Polecenie 2
R1PnPaAlcRjZ8
W jakich jednostkach wyrażono na filmie energię kinetyczną produktów rozpadu jądra radu? Możliwe odpowiedzi: 1. W megaelektronowoltach, 2. W dżulach, 3. W elektronowoltach, 4. W watach