Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Paradoks aerodynamiczny

Obejrzyj film o paradoksie aerodynamicznym i wykonaj poniższe polecenia.

R1MSrCeg4ijXx
Film demonstruje zjawisko paradoksu aerodynamicznego zgodnie z prawem Bernoulliego. Wytworzenie różnicy ciśnień między dwiema płaszczyznami płyty powoduje jej przemieszczenie
Polecenie 1
R6mWPZINSHCXX
Uzupełnij zdanie: Wtłaczanie powietrza między płyty powoduje zwiększanie zmniejszanie ciśnienia między nimi.
Polecenie 2
R2QVzcFVdqFBi
Wybierz wszystkie prawidłowe dokończenia zdania:
Płyty połączyły się, ponieważ… Możliwe odpowiedzi: 1. … ciśnienie powietrza między płytami jest większe niż na zewnątrz., 2. … ciśnienie powietrza między płytami jest mniejsze niż na zewnątrz., 3. … prędkość przepływu powietrza między płytami jest większa niż na zewnątrz., 4. … prędkość przepływu powietrza między płytami jest mniejsza niż na zewnątrz.