Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z miniwykładem dr. Krzysztofa Kowaluka na temat ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej i wykonaj ćwiczenia.

R8wwQeE7tk14s
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej.
Ćwiczenie 1
R1CVJIuUrCIDo
Wyjaśnij, dlaczego w systemie prawnym UE egzekwowanie przestrzegania praw człowieka może stanowić problem. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RuNXSNpQzTW3u
Przedstaw, jakich narzędzi może używać Unia Europejska, aby mieć wpływ na przestrzeganie praw człowieka w państwach członkowskich. Na ile twoim zdaniem są one skuteczne? (Uzupełnij).