Polecenie 1

Zapoznaj się z miniwykładem dr. Krzysztofa Kowaluka i zastanów się, czy państwo jest nam potrzebne. Następnie wykonaj ćwiczenia.

RbUxoGczrHkYv
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem: Anarchizm i liberalizm - wolność bez państwa.
Ćwiczenie 1
RwEUNEqtqXuie
Scharakteryzuj relację, jaka zachodzi między liberalizmem, libertarianizmem a anarchizmem. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1jMBgP0bURtk
Wyjaśnij, jaki jest stosunek anarchizmu do koncepcji umowy społecznej. (Uzupełnij).
Polecenie 2

Zapoznaj się z audiobookiem. Zastanów się, jaką rolę współcześnie odgrywa społeczeństwo wiejskie.

R1Yv64AaD7uQx
Nagranie dźwiękowe Saturnin Dąbrowski – Agraryzm jako misja dziejowa chłopów.
Źródło: Saturnin Dąbrowski, Agraryzm jako misja dziejowa chłopów, lewicowo.pl [dostęp 01.06.2020 r.].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 3
RcCrXZVcVK2lu
Wskaż, z czego wynikało to, że „mimo odgrywania podstawowej roli biologicznej w organizmie narodowym, rzesze wiejskie dotychczas nie przejawiły swej indywidualności społeczno‑politycznej w całokształcie sprawy narodowej”. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
R14KtjFkerhN7
Wskaż partie polityczne, które współcześnie w swoich programach czerpią z agraryzmu. Jak to robią? (Uzupełnij).