Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rd9ItdfG3lx1u1
Nagranie filmowe pod tytułem Drogi rozprzestrzeniania się chorób wirusowych zwierząt.
Polecenie 1
R1UnoH1U34LOs
Omów drogi rozprzestrzeniania się chorób wirusowych zwierząt (takich jak np. nosówka, wścieklizna, pryszczyca). Twoja wypowiedź powinna liczyć przynajmniej trzy zdania. (Uzupełnij).
Polecenie 2
R4bkHjIj1hPeh
Wyjaśnij znaczenie szczepień w profilaktyce chorób wirusowych zwierząt domowych. W odpowiedzi użyj omówionego w filmie przykładu nosówki. (Uzupełnij).