Polecenie 1

Na podstawie wykładu prof. Michała Kuziaka wypisz i krótko scharakteryzuj kategorie, które składają się na typ bohatera romantycznego.

R14vfAad7p9vA
(Uzupełnij).
RVIvybMIMDpkN
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Nowy typ bohatera romantycznego.
Polecenie 2

Na podstawie wykładu podaj elementy, które wpłynęły na uformowanie się nowego typu bohatera romantycznego.

R14vfAad7p9vA
(Uzupełnij).