Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Na podstawie wykładu prof. Michała Kuziaka wypisz i krótko scharakteryzuj kategorie, które składają się na typ bohatera romantycznego.

R14vfAad7p9vA
(Uzupełnij).
RVIvybMIMDpkN
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Nowy typ bohatera romantycznego.
Polecenie 2

Na podstawie wykładu podaj elementy, które wpłynęły na uformowanie się nowego typu bohatera romantycznego.

R14vfAad7p9vA
(Uzupełnij).