Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Na podstawie wiadomości zawartych w wykładzie prof. Michała Kuziaka wynotuj cechy estetyki symbolistycznej.

RfmGduGugGn2U
(Uzupełnij).
RwDNhcfRYqWeh
Nagranie filmowe dotyczące zagadnienia postulatów nowej poezji na podstawie Sztuki poetyckiej Paula Verlaine'a.
Polecenie 2

Wyjaśnij, jaka jest rola muzyki w utworach Paula Verlaine'a. Jakimi środkami poeta uzyskał efekt melodyjności wierszy?

R15xz0OyE2Xgz
(Uzupełnij).