Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z pierwszą częścią wykładu profesora Michała Kuziaka, a następnie uzasadnij, dlaczego Norwid poświęcił swój utwór Józefowi Bemowi.
Zapoznaj się z pierwszą częścią wykładu profesora Michała Kuziaka, a następnie uzasadnij, dlaczego Norwid poświęcił swój utwór Józefowi Bemowi.
RGoOZYpyz3TdJ
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Profesor wymienia w swoim wykładzie tzw. ideały Norwidowskie. Zapisz, jakie są to wartości. Porównaj je do ideałów charakterystycznych dla dwóch epok: romantyzmu i pozytywizmu. Sporządź notatkę na ten temat.

RnzVjf8oRiH14
(Uzupełnij).
RYT3hvPeW0aUT1
Film opowiada o wierszu Cypriana Kamila Norwida pt. Bema pamięci żałobny Rapsod</>. Część pierwsza