1
1
Dla zainteresowanych
R15fMnS6KlCgX
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 1
RGje7mO78nUze
Wyjaśnij, na czym polega asymetria półkul mózgowych. (Uzupełnij).
Polecenie 2
R1X0pzxHOFFpB
Uwzględniając ośrodki czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe, wykaż rolę kory mózgowej jako nadrzędnego integratora i analizatora bodźców nerwowych. (Uzupełnij).