1
Pokaż ćwiczenia:
RU0Qc68tqgE471
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 1
R1ZYi2lv4oTQJ
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RIAdK2CsYuOXg1
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RqRTAt7HTStTL21
Ćwiczenie 3
W każdym ze zdań zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Informacja o niskiej temperaturze otoczenia dociera do ośrodków kojarzeniowychkory somatosensorycznejw płacie ciemieniowymw płacie skroniowym. Informacje o kierunku padania promieni świetlnych przekazywane są do kory kojarzeniowejkory wzrokowejpłata czołowegopłata skroniowego.
R1bjLHHgKeheG2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń słuszność stwierdzeń dotyczących roli kory mózgowej w przetwarzaniu informacji.. Ośrodki kojarzeniowe zaangażowane są w proste czynności ruchowe organizmu.. Możliwe odpowiedzi: P, F. Informacje czuciowe z narządów zmysłów docierają do kory mózgowej za pośrednictwem wzgórza.. Możliwe odpowiedzi: P, F. Ciało migdałowate ocenia i interpretuje informacje zmysłowe. Możliwe odpowiedzi: P, F. Kora somatosensoryczna analizuje informacje pochodzące tylko z receptorów skórnych. Możliwe odpowiedzi: P, F
RuuFFAI6cInwY2
Ćwiczenie 5
Spośród podanych ośrodków wybierz i zaznacz te, które są aktywowane podczas czytania na głos drukowanego wyrazu: Możliwe odpowiedzi: 1. ośrodek słuchowy mowy, 2. kora wzrokowa, 3. ośrodek kojarzeniowy płata skroniowego, 4. ośrodek ruchowy mowy, 5. ośrodek ruchów pisarskich ręki
31
Ćwiczenie 6

U pacjenta, który doznał urazu głowy w wyniku upadku, stwierdzono trudności w rozpoznawaniu kolorów, znaków i symboli oraz umiejscawianiu widzianych obiektów.

R1agqCvYhPXlj
Wyjaśnij przyczynę zaobserwowanych objawów. W odpowiedzi uwzględnij związek z odpowiednim płatem kory mózgowej oraz ośrodkami korowymi. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Na schemacie „człowieka czuciowego” przedstawiono reprezentację części ciała w korze somatosensorycznej.

R7fY0g2x8G5pq
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RgXgPt1WS4OxM
Korzystając z informacji przedstawionych na schemacie, wyjaśnij, na czym polega zależność między wielkością obszarów kory mózgowej a wrażliwością danej okolicy ciała. (Uzupełnij).
RFt6x5065QWFJ3
Ćwiczenie 7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 8

Londyn jest miastem charakteryzującym się bardzo skomplikowanym układem ulic. Przemieszczanie się wymaga niezwykłej orientacji przestrzennej. Taksówkarze pracujący w mieście przechodzą dwuletni, bardzo intensywny trening. Badania londyńskich taksówkarzy wykazały, że hipokampy są u nich istotnie większe niż u osób z grupy kontrolnej.

RLPTsRMki2qGX
Wyjaśnij, dlaczego hipokampy londyńskich taksówkarzy są większe niż u osób z grupy kontrolnej. W odpowiedzi uwzględnij funkcje hipokampu i zachodzący w nim proces. (Uzupełnij).